Wattn profil gradient lys

Våre straumavtalar

Wattn strømavtale spotpris time for time

Spotpris

Spotpris er ein spotavtale som følgjer straumprisen time for time. Følg med i Wattn-appen og juster forbruket ditt etter når på døgnet det er billigast å bruke straum.

  • Spotpris time for time
  • Månadsbeløp kr 49
  • Påslag 4,5 øre/kWh inkl. mva og elsertifikat
  • Elektronisk fakturering kr 0, gebyr for papirfaktura kr 9,90 pr faktura
  • Gratis app med oversikt over spotpris, faktura og forbruk m.m
  • Straum og nettleige på same faktura der vi har avtale med nettselskapet
  • Inga forskotsbetaling eller bindingstid
  • Samanlikn straumavtalar på Forbrukerrådet sin straumportal
Wattn illustrasjon bærekraft nær jorda 2

Vel opphavsgaranti
på straumen din

Les meir om opphavsgaranti