Wattn illustrasjon bærekraft nær jorda 1

På lag med jorda

Visste du at...

Reduser innetemperaturen

Dersom 100 000 husholdningar reduserer innetemperaturen med 2 grader vil vi spare like mykje klimagass som ein skog på 500 km2 absorberer på eitt år.

Dusj kortare

Dersom 100 000 av oss dusjar 5 minutt kortare 3 dagar i veka vil vi spare miljøet for 2 496 000 kgCO2e på eit år. Det tilsvarar å flyge rundt jorda ved ekvator 285 gongar.

3,6 jordkloder

Dersom alle menneske på jorda skulle ha same forbruk som ein gjennomsnittleg nordmann, vil vi trenge 3,6 jordklodar. (Kjelde: country overshoot day, global network footprint)

Berekraftig livsstil

83% av befolkninga i Norge har ambisjonar om ein meir berekraftig livsstil. (Kjelde: Opinion, Forbruker og bærekraft 2020)

Les meir om berekraft

Wattn profil gradient blå

Utgreiing rapporteringsåret 2022

Berekraft

29. juni, 2023

Varsemdvurdering for berekraftig forretningspraksis
Wattn strøm opprinnelsesgaranti fornybar energi

Straum med opphavsgaranti

Berekraft

Vi tilbyr straum med opphavsgaranti der vi garanterar at det vert produsert like mykje fornybar straum som vi sel med opphavsgaranti. På denne måten er bedrifta med på å støtte klimavennlege energiløysingar og sikre produksjon av fornybar kraft.
Fjell vann wattn

Klimaavtrykk for straum

Berekraft

I Norge produserar vi i all hovedsak straum frå fornybare kjelder. 98% av straumproduksjonen kjem frå vatn- og vindkraft.
Wattn ansatte 1

Berekraftige tilsette

Berekraft

For å sikre gode levekår for noverande og framtidige generasjonar må vi forflytte oss, ete og forbruke meir berekraftig. Gjennom to veker i september deltok alle tilsette i Wattn i ein konkurranse om å bli dei mest klimavennlege medarbeidarane i Norge.
Wattn bedrift Folkets fotavtrykk logo

Folkets Fotavtrykk

Berekraft

To tredjedeler av alle globale utslepp kjem som ei direkte effekt av vårt forbruk. Vi ønsker å bidra til at alle skal ha moglegheit til å enkelt redusere sine personlege klimagassutslepp.
Avtrykk wattn

Fotavtrykket for straumforbruk

Berekraft

For å få eit meir berekraftig samfunn må vi alle bidra; innbyggarar, bedrifter og myndigheiter. Vi må kjøpe, bruke og kaste mindre.
Miljøtårnsertifisert wattn

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Berekraft

19. april, 2022

Vi jobbar kvar dag med å sikre at Wattn blir meir berekraftig. Men nøkkelen til det grøne skiftet ligg i samarbeid og vi håpar at våre produkt og tjenester kan bidra til å inspirere andre til å velge grøne løysingar.