Wattn-profil-gradient-lys

Bere­kraft

Wattn illustrasjon bærekraft nær jorda 1

På lag med jorda

Visste du at...

Reduser innetemperaturen

Dersom 100 000 husholdningar reduserer innetemperaturen med 2 grader vil vi spare like mykje klimagass som ein skog på 500 km2 absorberer på eitt år.

Dusj kortare

Dersom 100 000 av oss dusjar 5 minutt kortare 3 dagar i veka vil vi spare miljøet for 2 496 000 kgCO2e på eit år. Det tilsvarar å flyge rundt jorda ved ekvator 285 gongar.

3,6 jordkloder

Dersom alle menneske på jorda skulle ha same forbruk som ein gjennomsnittleg nordmann, vil vi trenge 3,6 jordklodar. (Kjelde: country overshoot day, global network footprint)

Berekraftig livsstil

83% av befolkninga i Norge har ambisjonar om ein meir berekraftig livsstil. (Kjelde: Opinion, Forbruker og bærekraft 2020)