Shutterstock 1489164917

Ny straumstøtteordning

Frå og med 1. september 2023 er straumstøtta berekna ut frå straumprisen time for time. I statsbudsjettet for 2024 gjorde regjeringa nye endringar i straumstøtta, denne gangen ble terskelverdien prisjustert frå 87,5 øre/kWh til 91,25 inkl. mva.

Kva betyr det?
Det betyr at du frå 1.januar 2024 får støtte i dei timane spotprisen i ditt prisområde er høgare enn 91,25 øre/kWh inkl.mva. I desse timane får du støtte for 90 prosent av beløpet over 91,25 øre/kWh inkl. mva.

Vi bruker gjerne mest straum når prisen er på sitt høgaste rundt frukost -og middagstider. Desse pristoppane vil vi merke mindre til med den nye støtteordninga. Det blir ei meir rettferdig støtte fordi det blir teke omsyn til når du faktisk bruker straumen.

Utbetaling av straumstøtte

Støtteordningen blir handtert av nettselskapa. Dei aller fleste kundane våre får straum og nettleige på same faktura, noko som betyr at straumstøtta blir trekt direkte frå på straumrekninga. Dersom vi ikkje har avtale om gjennomfakturering med nettselskapet ditt vil straumstøtta kome på nettleigefaktura frå nettselskapet ditt.

I dag har avtale om gjennomfakturing med Mørenett AS/Linja AS, Sygnir AS, BKK AS, Elvia AS, Tensio TS, Fagne, Mellom AS (tidl. NEAS Nett AS) og Elinett AS (tidl. Istad Nett AS).

  • Straumstøtta blir beregna ut frå straumprisen time for time
  • Staten dekker 90 % av prisen over 91,25 øre/kWh (inkl. mva)
  • Gjeld privatkundar og bustadselskap (burettslag, bustadsameige, bustadaksjeselskap mm.)
  • Kompensasjonen vert rekna ut av nettselskapet ditt
  • Støtta gjeld kun straum, ikkje nettleige
  • Støtta blir utbetalt uavhengig av kva straumavtale du har
  • Tak på 5000 kWh per månad