Gradient 02

Angrerett og retur

I følge loven om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler, har du rett til å angre på et kjøp du har gjort. Angreretten forutsetter at du innen 14 dager etter du har mottatt leveringen varsler oss om at du ønsker å benytte deg av angreretten din.

Det er viktig at du varsler oss om at du ønsker å benytte deg av angreretten din. Det enkleste er at du kontakter oss direkte via nettsidene våre, på e-post eller telefon.

Angrerett ved kjøp av strøm
Dersom du velger å si opp avtalen, vil vi tilbakebetale alle betalinger vi har fått fra deg, medregnet leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnadene som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødvendig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dagen vi fikk melding om at du ønsket å gå ifra avtalen.

Vi gjennomfører tilbakebetaling med samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du ettertrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil det ikke komme noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Dersom du har bedt om at utførelsen av tjenestene (medregnet levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal ta til før angrefristen går ut, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til du gav oss melding om at du ønsket å gå ifra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.


Angrerett ved kjøp av WattMeter og elbil-lader
Dersom du velger å si opp avtalen, vil vi tilbakebetale alle betalinger vi har fått fra deg, medregnet leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnadene som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødvendig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dagen vi fikk melding om at du ønsket å gå ifra avtalen.

Vi gjennomfører tilbakebetaling med samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du ettertrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil det ikke komme noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Angreretten gjelder selv om du har brutt emballasjen. Dersom produktet er skadet eller ikke lenger er fullstendig, og skaden skyldes din håndtering av produktet har vi rett til erstatning for skaden som er påført.

Produktene du bruker angreretten din på, skal returneres til oss innen rimelig tid, og senest to uker etter at du informerte oss om at du ønsker å benytte deg av angreretten.

For WattMeter tilbakebetaler vi alle betalinger vi har fått fra deg, inkludert leveringskostnadene, med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigeste typen standardlevering vi tilbyr, så snart vi har mottatt produktet i retur eller en kvittering på at varen er sendt tilbake.

Returseddel for WattMeter finn du vedlagt i eska. Dersom du har kastet denne, eller av en annen grunn ikke benytter deg av returseddelen, må du betale eventuelle returkostnader selv.

For elbil-lader må du kontakte din installatør.

Produktet skal sendes tilbake i like god stand som da du mottok det.

Retur av produkt

Retur av WattMeter uten returseddel

Fra:
Wattn AS
<Device ID> / Kundenavn
Postboks 1500
6025 Ålesund

Til:
Hark Technologies AS
Jarleveien 4
7041 Trondheim

Retur av elbilladar

Ta kontakt med installatøren som satte opp din elbillader.