Plusskunde

Viktige punkt i Plusskunde-avtalen

  • Prisen du får per kWh følger spotprisen fastsatt av Nord Pool, time for time
  • Du må ha ein registrert ”kombinasjonsmålar” som er registrert hos netteigar for både forbruk og produksjon.
  • Du må ha straumavtale hos oss på bustaden din for å få Plusskundeavtale
  • Les meir om Plusskundeordninga på heimesidene til NVE