Wattn-profil-gradient-lys

Hei på deg!

Treng du svar på noko? Start her!

Gå til ofte stilte spørsmål

Mi side

Se forbruk , faktura m.m

Logg inn

Opningstider

Måndag - fredag
kl. 09.00 - 15.30

70 10 20 10

Ring oss gjerne!

Ofte stilte spørsmål og svar

  • Kan eg få straum og nettleige på samme faktura?
  • Vi har gjennomfaktureringsavtalar med fleire ulike nettselskap. Det vil seie at mange av straumkundane våre får nettleige og straum på same faktura. Du treng ikkje gjere noko sjølv, har vi avtale med nettselskapet der du har målepunkt, skjer dette av seg sjølv.

   Dei nettselskapa vi har avtale med for privatkundar er: Linja (tidl. Mørenett), Sygnir, BKK, Elvia, Tensio, Fagne, Mellom, Norgesnett, Elinett og Tindra.

  • Kvar kan eg finne fakturaene mine?
  • Last ned appen vår, eller logg deg inn på Mi side. Der finn du oversikt over fakturaene dine.

  • Korleis opprettar eg eFaktura og AvtaleGiro?
  • Har du nettbank kan du enkelt opprette eFaktura og AvtaleGiro. Dette er avtalar mellom deg og banken din.

   For å kunne få eFaktura frå oss må du logge deg inn i nettbanken din og la banken opprette eFaktura-avtaler for deg automatisk. Det vil seie at du gir ein generell aksept i nettbanken til å få eFaktura frå alle som tilbyr det. Tenesta er omtalt litt ulikt i dei ulike nettbankane/betalingsappane. Døme på dette er "Alltid eFaktura", "eFaktura frå alle" eller "Ja takk til alle". Når du har gitt ein slik aksept i nettbanken din vil du få varsling frå banken når ein ny faktura ligg klar til betaling i nettbanken. Du må logge inn i nettbanken for å godkjenne fakturaen som ligg til forfall.

   AvtaleGiro opprettar du også i nettbanken din, eller ved å ta kontakt med banken. Skal du opprette AvtaleGiro sjølv må du oppgi KID-referansen som du finn på første faktura frå oss. Med AvtaleGiro sørgjer banken for at fakturaen blir betalt automatisk frå kontoen din på forfallsdato. Då treng du ikkje å logge inn for å godkjenne betalinga sjølv.

   Har du skifta bustad? Då må du hugse å opprette AvtaleGiro på nytt.

   Det enklaste for deg er å opprette eFaktura kombinert med AvtaleGiro. Då kan du berre lene deg tilbake og la betalinga gå automatisk utan å måtte løfte ein finger.

  • Kan eg utsette eller dele opp fakturaen min?
  • Ta kontakt med oss så ser vi saman på ei mogleg løysing for å utsette, eller dele opp fakturaen.

   Ved for sein betaling vert 10,75 % rente lagt til.

  • Kor ofte får eg faktura?
  • Dersom ikkje anna er avtalt, får du fakturaen din tilsendt kvar månad på den måten du ønsker. Vi anbefaler å opprette både eFaktura og AvtaleGiro i banken din, då går det av seg sjølv.

  • Kvifor står fakturaen min som ubetalt, når den er betalt?
  • Det kan ta litt tid frå fakturaen er betalt, til det viser på Mi side eller i appen. Dersom det viser ubetalt faktura ei veke etter du betalte, så kan du gjerne kontakte oss, så ser vi på det saman.

  • Eg har betalt ein faktura to gongar, kva gjer eg?
  • Om dette skjer rett etter forfall, betalar vi det eine beløpet tilbake til deg. Skjer det nær neste forfall, går det du har betalt for mykje til fråtrekk på neste faktura.

  • Kva er Wattn sitt kontonummer?
  • Kontonummeret til Wattn er: 6079.06.31229

  • Kva er elektronisk fakturering?
  • Elektronisk fakturering vil sei at du får fakturaen din enten via eFaktura i nettbanken din, eller tilsendt på e-post eller SMS frå oss. Fordelen med elektronisk fakturering er at du slepp ekstra gebyr for papirfaktura. Kombinerer du elektronisk mottak av faktura med AvtaleGiro kan du berre lene deg tilbake å la betalinga gå av seg sjølv. Enkelt for deg, og bra for miljøet!

  • Kva går den nye eFaktura-løysinga ut på?
  • Den nye løysinga (innført i 2022) gjer det enklare for deg å motta eFaktura. Når du gir ein generell aksept for eFaktura i nettbanken din eller i betalingsappen din vil du automatisk motta eFaktura frå alle som tilbyr dette. Løysinga vel automatisk juridisk eigar som mottakar av alle eFaktura.

   Tenesta vert omtalt litt forskjellig i dei ulike nettbankane/betalingsappane. Eksempel på dette er "Alltid eFaktura", "eFaktura frå alle" eller "Ja takk til alle".

   Dette er ikkje ei ordning som er knytt direkte til oss som straumselskap, men gjeld eFaktura generelt. Les meir om endringa her.

  • Korleis kan eg betale faktura frå utanlandsk bank?
  • Når du skal betale frå utlandet, treng du IBAN og BIC/Swift nummer.

   IBAN (International Bank Account Number) er ein internasjonal standard for kontonummer, og BIC/Swift (Bank Identifier Code) identifiserar banken.

   For å betale faktura frå utanlandsk bank, har Wattn AS følgjande kodar:

   Bank: Nordea Bank AS
   Elektronisk IBAN-kontonummer: NO1660790631229
   BIC/Swift: NDEANOKK

  • Kva er fakturagebyret på?
  • Dersom du ønsker faktura på papir, kostar dette 9,90,- pr faktura.

   Vi oppmodar alle som kan om å opprette eFaktura, då både du og miljøet sparar på det.

  • Når får eg tilsendt faktura?
  • Vi fakturerer når vi har fått faktura på nettleiga frå nettselskapa. Som regel er dette mellom 10. og 14. i kvar månad.

  • Korleis kan eg unngå fakturagebyr?
  • Vi oppmodar alle som kan om å opprette eFaktura gjerne i kombinasjon med AvtaleGiro, det er bra for både lommeboka og miljøet. Har du anten eFaktura, e-postfaktura eller EHF-faktura (for bedrifter), slepp du å betale fakturagebyr.

  • Korleis vert forbruket mitt rekna ut?
  • Du får den spotprisen (+påslag) som gjeld for den timen du nyttar straumen. Ver merksam på at fakturaen din viser ein gjennomsnittspris basert på forbruket ditt. Påslaget inkl. lovpålagt elsertifikat vert spesifisert på eiga fakturalinje på fakturaen din.

  • Eg skal flytte, kva gjer eg?
  • Fyll ut kontaktskjema nedst på denne sida, eller meld flytting direkte i appen, og ta med deg straumen på flyttelasset. Flyttebil må du ordne sjølv, men vi ordnar med alt det praktiske rundt straumavtalen din.

  • Kan eg ta med meg straumavtalen min når eg flyttar?
  • Så klart! Ta kontakt med oss, så fiksar vi det for deg.

  • Eg har allereie flytta ut, kven skal eg gi beskjed til?
  • Dersom du allereie har flytta ut og har gløymt å seie opp abonnementet i den gamle bustaden din, må du sørge for at huseigar/leigetakar bestiller straum frå den datoen du flytta ut. Då slepp du å betale straum ein plass du ikkje lenger bur.

  • Eg skal flytte ut, men ingen skal flytte inn, kva gjer eg?
  • Gi oss beskjed seinast 3 virkedagar før flyttedato, men helst så snart som mogleg. Vi er tilgjengeleg både på chat, e-post og telefon.

   Merk! Dersom du seier opp straumen er det viktig at huseigar er klar over faren ved avstengt straum, spesielt i vinterhalvåret.

  • Korleis blir eg straumkunde?
  • Du blir enkelt straumkunde her på nettsida eller ved å ta kontakt med oss direkte på chat, e-post eller telefon.

  • Kan eg kjøpe straum frå Wattn uansett kor eg bur?
  • Klart du kan! Vi leverer straum over heile landet. Bestill straumavtale her på nettsida, i appen vår, eller ta kontakt med oss.

  • Korleis seier eg opp mitt gamle straumselskap?
  • Det fikser vi for deg! Så sant du ikkje har bindingstid hos den gamle straumleverandøren din, skal det gå kjapt og smidig.

  • Kan eg slå saman straumavtalene mine i Wattn?
  • Har du fleire målarar enn huset ditt, som t.d. hytte eller fritidsbustad, kan du samle straumavtale dine hos oss og få alt på same faktura. Vi tilbyr gjennomfakturering med enda fleire nettselskap enn før, dvs. at det er stor sjanse for at du også kan få nettleige på fleire målarar med på fakturaen frå oss. Oversiktleg og greit.

  • Kvifor betalar eg påslag?
  • Påslaget inkludere den lovpålagte kostnaden for elsertifikat, og er spesifisert i eiga fakturalinje på straumfakturaen for alle som har spotavtale. På fastprisavtalane er kostnaden for elsertifikat inkludert i kraftprisen. Dette er lovpålagte krav frå myndigheitene og gjeld alle straumselskap.

  • Er straumen dykkar fornybar?
  • Dessverre kan ingen straumselskap kontrollere kvar straumen i stikkontakta di kjem frå. I Noreg vert straumen i houvdsak produsert av fornybare kjelder som til dømes vasskraft, vindkraft og solenergi, men den kan også innehalde gasskraft, kullkraft og atomkraft. Det er fordi vi er avhengig av å importere straum frå landa rundt oss.


   Om du ønsker det kan du kjøpe opphavsgaranti på straumen du brukar. Dette er ei tilleggsavtale til den ordinære straumavtalen din. Du betalar eit påslag per kilowatt du brukar, og sikrar dermed at det blir produsert like mykje straum frå fornybare energikjelder som det du brukar. I Wattn kjøper vi opphavsgarantiane våre frå lokale vasskraftverk. Du kan lese meir om opphavsgaranti her..

  • Når startar straumavtala mi opp hos Wattn?
  • Om du ikkje har avtalt tidlegare oppstart av avtalen din, vil du etter 14 dagar få straum frå oss i stikkontakta di. Vi sender deg ein stadfesting med oppstartsdato når bestillinga di er behandla og alt er på stell.

  • Kvar finn eg forbruket mitt?
  • Last ned appen vår, eller logg deg inn på Mi side. Der får du god oversikt over straumforbruket ditt.

  • Kvar finn eg oppdatert spotpris?
  • Du kan sjå oppdatert spotpris i vårt priskart. Her kan du taste inn postnummeret ditt, slik at du får korrekt visning av pris for ditt prisområde.

  • Kor lastar eg ned appen?
  • Appen vår kan du enkelt laste ned fra AppStore, eller fra Google Play. Søk på Wattn, så dukker den opp.

  • Korleis fungerar innlogginga i appen?
  • Logg inn i appen med mobilnummer du har registrert hos oss. Bruk deretter koden du får på SMS. Du held fram med å vere innlogga i 30 dagar før du treng ein ny kode. Fleire kan laste ned og logge seg inn i appen med mobilnummeret som er registrert på straumavtalen.

   Kontakt oss viss du ikkje har registrert mobilnummeret eller opplever problem med innlogging.

  • Kan eg sjå alle straumavtalene mine i appen?
  • Du vil få opp ein nedtrekksmeny når du loggar inn i appen, her velg du den bustaden du vil sjå informasjon om. Når du har logga inn i appen kan du byte mellom bustadane dine ved å trykke på adressa di oppe til venstre. Det er kun privatavtalane dine som vil vise i appen.

  • Krav til iOS og Android versjon
  • Appen støtter versjoner frå iOS 13 og Android 5.

  • Korleis sletter eg kontoen min som er knytt til appen?
  • Dette kan du gjere sjølv under "App info" i appen. Vel "Avslutt appkonto", då sletta du brukaren din, men ikkje kundeforholdet hos oss. Har du allereie sletta appen, kan du entan laste den ned på nytt og slette brukaren din, eller du kan kontakte oss på tlf. 70 10 20 10, eller send en e-post til hei@wattn.no

  • Korleis loggar inn på Mi side?
  • Du loggar enkelt inn på Mi side med mobilnummeret du har registrert hos oss. Klikk på logg inn og legg inn mobilnummeret ditt. Du vil få tilsendt ei kode på SMS som du nyttar for å logge inn. Du kan vere innlogga i 30 dagar, då blir du automatisk logga ut og må få tilsendt ny kode. Har du ikkje registrert mobilnummeret ditt hos oss, eller har problem med å logge inn, kan du ta kontakt så hjelper vi deg.

  • Kva informasjon finn eg på Mi side?
  • På Mi side finn du informasjon om straumforbruket ditt, straumavtale, faktura m.m. Du kan også enkelt endre kontaktinformasjon og straumavtale.

  • Kor lang leveringstid er det på WattMeter?
  • Det tek omtrent 3-7 dagar frå du bestiller til du har det i postkassa di.

  • Kvifor må eg betale for WattMeter?
  • WattMeter er ei tilleggsteneste som gir deg sanntidsdata på straumen din. Engangskostnad dekker sjølve WattMeteret og månedskostnader er knytt til å hente, lagre, vise og behandle disse dataene i våre skyløsningar.

   Vi har valgt å bruke 4G då dette gir oss førehandsprogrammerte WattMeter. Oppkobling av wifi har også sine ulemper, da det er potensielt vanskelig å koble dette opp via PC eller app, og det er også slik at de som har mesh-nettverk hjemme kan få problemer da wifi støtter bare 2,4 GHz nettverk og mesh ofte veksler mellom 2,4 og 5 GHz.

   Har du ikkje 4G dekning, kan vi tilby wifi tilkopling, men prisen vil vere den same. Det er kostnadar i skyløsningane våre og behandling av data som utløyser månadskostnaden, ikkje kostnadar knytt til 4G/wifi.

  • Kan WattMeter flyttast fram og tilbake mellom f.eks bustad og hytte?
  • Ja, det kan du.

  • Kva skjer om eg seier opp straumavtala mi?
  • Utan ei straumavtale er det begrensa informasjon vi kan tilby deg i appen dessverre, men WattMeteret er ditt, så det beheld du.

  • Kor ofte blir det sendt data med WattMeter?
  • Det vert sendt inn data kvart 10. sekund, heile døgnet.

  • Eg har sanntidsmålar frå ein annan leverandør, kan denne koblast til appen til Wattn?
  • Desverre kan du for augeblikket ikkje nytte andre sanntidsmålarar i vår app.

  • Kor lang tid går det frå eg set på/i eit apparat til eg ser det i appen?
  • Det tek om lag 10-20 sekund.

  • Kvifor kjem det inn prisar/verdiar i appen, sjøl om WattMeter ikkje er tilkopla?
  • Utan WattMeter er det estimerte prisar og verdiar som ligg i appen.

  • Kan WattMeter brukast med ulike "smarte heimar"?
  • Dessverre fungerer ikkje dette i dag, men vi jobber for å få på plass ei løysing for dette.

  • Kvifor ser eg ikkje sanntidsdata i appen?
  • Sanntidsdata viser øvst til venstre på startsida i appen. Sjekkliste dersom data ikkje viser i appen:

   1. Har du åpna HAN-porten hos nettselskapet ditt? Du trenger ikkje alltid ringe i kontortiden for dette, mange nettselskaper tilbyr elektroniske skjema for opning. Sjå meir her: wattn.no/hanport
   2. Har wattmeter stått i minst 10 minutt og over natta? Dette må gjeres slik at nattleg synkronisering mot målarnummeret ditt blir utført.
   3. Lys ved oppkobling: Wattmeteret skal ikkje lyse ved vanleg drift.
    1. Blinkande gult: ladar opp
    2. Blinkande raudt: forsøker å kople på nett
    3. Blinkande blått, kan då ha for lite straum, kople til USB-ladar
    4. Lyser grønt: klarte å kople seg opp på nett
    5. Lys av: er på nett
   4. Er kabelen plugga skikkelig i HAN-porten og i WattMeteret? Ta ut og inn igjen, du skal høyre eit tydeleg klikk.
   5. Har du Telenor dekning der WattMeteret står? Wattmeteret bør ikkje koples opp på innsida av sikringsskapet, men strekkast med leidningen til utsida av skapet slik at metallet i sikringsskapet ikkje skapar dårlig dekning. Den flate kabelen kan ofte strekkast ut av hjørnet på døra eller liknande.
   6. Du må også ha 4G-dekning med Telenor LTE der wattmeteret står, det er ikkje nok med taledekning, det må vere 4G datatrafikk)
    1. Mogleg løysing: Bruk ein vanleg nettverkskabel og flytt Wattmeteret til ein plass med betre dekning
   7. Gir ikkje straummålaren nok straum til wattmeteret? Dette kan sjå ut til å vere tilfelle hos nokre Kamstrup-målarar.
    1. Mogleg løysing: Kople til ein Micro-usbladar til Wattmeteret. Om du har dette, anbefalar vi dette uansett.
   8. Om du framleis ikkje har kontakt, kan du prøve å resette Wattmeteret ved å trykke inn den vesle knappen med ein penn i minst 5 sekund til led-lyset på framsida blir grønt.
   9. Dersom det framleis ikkje er ei løysing, kan ein siste utveg vere å prøve å slå av hovedbrytaren, vente nokre minutter og slå den på igjen. Det har vist seg at HAN-porten kommuniserer betre etter restart av AMS-målaren i enkelte tilfeller.
   10. Siste punkt vil vere å sjekke med netteigar at HAN-porten faktisk har blitt opna eller om det kan ha skjedd en misforståelse, eller at det er problem med AMS-målaren.

    Dersom du har prøvd alle desse punkta og framleis ikkje lykkast, ta kontakt med oss, slik at vi kan vurdere om du bør bytte til ein annan type WattMeter.


  • Kvifor må jeg ha eit WattMeter når jeg nyleg fekk ein heilt ny AMS målar?
  • Utrulling av AMS-målarar har gitt dei fleste straumkundane i Norge ein straummålar som registrerer og sender data automatisk. Desse dataene vert sendt til den nasjonale databasen for måleverdiar, Elhub. Men på vegen dit er det først netteigar som tek imot verdiane. Dei køyrer ein nattleg validering og estimering av verdiane, og ser det OK ut vil dei bli sendt til Elhub slik at alle straumleverandørar har tilgang til desse det påfølgande døgnet. Vi har derfor tilgang til målerdata med ei forseinking på om lag 24 timar frå Elhub, og det er desse vi og alle andre viser i appen.

   Når det gjeld sanntidsdata er det ikkje etablert noko nasjonal database som kan ta imot denne straumen kontinuerlig, og vi har heller ikkje tilgang til slike data direkte frå straummålaren din. Sanntidsdata er også ein datastraum med verdiar kvart 2-10 sek, og dette er store datamengder som gir oss lagringskostnadar. Det som vert lagra i Elhub er "berre" 24 timeverdiar kvart døgn og er betydeleg mindre enn sanntidsdataene.

   WattMeteret sender oss denne datastraumen av kontinuerlige verdier direkte til skyløysinga vår, slik at vi kan lagre, hente og vise dataene for eit mindre tidsrom tilbake i tid. Det er derfor du må ha eit WattMeter for å sjå sanntidsforbruket ditt.

  • Angrerett og retur
  • Skulle du angre på eit kjøp, eller ønsker å sende noko i retur finn du all informasjon om dette her.

  • Kva bilmerke støttar Smart lading i dag?
   • Audi
   • BMW
   • Cupra
   • Ford
   • Jaguar
   • Mini
   • Porsche
   • Renault
   • Seat
   • Skoda
   • Tesla
   • Volkswagen
   • Volvo
  • Må eg ha internett i garasja for å bruke Smart lading?
  • Nei, Smart lading kommuniserer direkte med bilen uavhengig av kor denne oppheld seg. Men hugs å aktivere lokasjon av bilen slik at Smart lading klarer å ta høgde for kva prisområde ladinga finn stad.

  • Ulike feilmeldingar ved Smart lading
  • Ladar må pluggast inn: Ladaren må settast i, eller har ikkje straum. Har du smart ladar frå før, kan bilen tolke det som om ladaren ikkje er i.

   Bilen treng ikkje lading:
   Då er batteriet mest sannsynleg tilnærma fullt.

   Bilen sin lokasjon er ikkje tilgjengeleg:
   Bilen sin GPS-posisjon må bli gjort tilgjengeleg anten i appen eller bilen. Dersom du svarte "nei" på å dele posisjonen din då du registrerte deg, må du berre endre dette.

   Bilen er lada nok:
   Smart lading startar ikkje dersom batteriet er tilnærma full-lada.

   Usikker batterikapasitet:
   Får ikkje ladestatus tilbake frå bilen.

   Vil ikkje nå 100 % om lading vert flytta smart:
   Då ladar bilen no. Dette kan skje fordi det ikkje er tilstrekkeleg med billege timar for lading, eller at billegast time er akkurat no.

   Fleire brukarar har logga inn med bilen:
   Om fleire er pålogget appen med same brukarnamn/passord til bilen kan dette oppstå. Det skal normalt fungere, men ein kan oppleve synkroniseringsproblem når ein koplar seg på og ein koplar seg av Smart lading.

   Bilen er ikkje kapabel for Smart lading:
   Vi får ikkje tak i alle data som trengs for Smart lading. Normalt er det snakk om batteristatus og resterande ladetid. Kan skyldast at bilen ikkje oppfattar at ladaren er plugga i.

   Straumprisar ikkje tilgjengeleg:
   Det kan dreie seg om at ein ikkje finn prisane eller GPS-posisjonen, eller at det ikkje vert registrert kva prisområde bilen er i.

  • Kor lang tid tar det før Smart lading er aktivert?
  • Det tek om lag eit døgn.

  • Kvifor bestille Zaptec Go inkl. installasjon?
  • Når du bestiller Zaptec Go frå oss kan du bestille med eller utan installasjon. Bestiller du med installasjon tek vi jobben med å kontakte og bestille installatør for deg.

   I dag har vi samarbeid med Elfag, Bravida og Tussa Installasjon. Ein av desse vil ta kontakt med deg for å gjennomgå installasjonen med deg. De blir enige om tidspunkt, og eventuelt andre hensyn som må takast i din bustad.

   Gjennom samarbeidet vårt med installatør har vi kome fram til ein «standardinstallasjon». Skulle det krevjast anna utstyr, materiell eller meirarbeid utover det som ligg i denne pakken blir du og installatør einige om dette i forkant. Tilbodet er alltid heilt uforplikta fram til totalprisen med installatøren er godkjent av deg.

  • Kva ligg i ein "standardinstallasjon"?
  • Hos oss inneheld standardinstallasjon dette:

   • Ladeboks Zaptec Go (standardfarge: asphalt black)
   • 15 meter kabellengde frå sikringsskap til ladeboks
   • 50 km reiseavstand tur/retur frå installatør
   • Installasjon og idriftsettelse av ladeboks opptil 32A 3-fase (22 KW)
   • Drilling av 2 hol i tre- eller murvegg
   • Dokumentasjon på installasjon i boligmappa

   Tilbodet er uforpliktande fram til totalpris med installatør er godkjent av deg

  • Kven er samarbeidspartnar på installasjon?
  • I dag har vi samarbeidsavtale med Elfag, Bravida og Tussa Installasjon.

  • Er det nokon føresetnadar i høve installasjon?
  • Nokre føresetnadar ligg til grunn for installasjon:

   • Eksisterande overspenningsvern i sikringsskapet og kapasitet i det elektriske anlegget
   • Enkel og ryddig adkomst til installasjonsstad
   • Graving, luftstrekk og tildekking er ikkje inkludert
   • Nokre nettselskap har ei begrensing på installasjon av elbil-ladarar over 16A, eller 3,68 kW kapasitet, og kan krevje godkjenning. Installatør tek dette direkte med nettselskapet, men avhengig av nettselskap og type leveranse kan det oppstå lengre leveringstid og ekstrakostnadar.
  • Er det i tillegg i pris for farge?
  • Det er eit tillegg i pris på 299,- dersom du ønsker ein annan farge enn standard, asphalt black.