Wattn målernummer målepunktID strømmåler

Straum

Målarnummer og målepunkt ID

Kva er eigentleg forskjellen på målarnummer og målepunkt ID? La oss bryte det ned og sjå kvar du kan finne dei.

Målarnummeret er serienummeret til straummålaren din. Du finn det på sjølve målaren i sikringsskapet, ofte står det under strekkoden på målaren. Nummeret består av kun siffer og kan variere i lengde, avhengig av leverandør.

Målepunkt ID finn du på fakturaen frå straumleverandøren eller nettselskapet ditt. Nummeret startar alltid med 7070575000, etterfølgt av 8 unike nummer. Dersom du ikkje har motteke ein faktura endå, kan du ringe nettselskapet ditt og spør dei direkte om kva din målepunkt ID er.

Har du ei aktiv straumavtale kan du finne både målarnummer og målepunkt ID på Elhub sin nettstad, elhub.no.