Wattn-strom-spare

Ny strømstøtteordning

Fra og med 1. september 2023 er strømstøtten beregnet ut fra strømprisen time for time. I statsbudsjettet for 2024 gjorde regjeringen nye endringer i strømstøtten, denne gangen ble terskelverdien prisjustert fra 87,5 øre/kWh til 91,25 inkl. mva.

Hva betyr det?
Det betyr at du fra 1. januar 2024 får støtte i de timene spotprisen i ditt prisområde er høyere enn 91,25 øre/kWh inkl. mva. I disse timene får du støtte for 90 prosent av beløpet over 91,25 øre/kWh inkl. mva.

Vi bruker gjerne mest strøm når prisen er på sitt høyeste rundt frokost -og middagstider. Disse pristoppene vil vi merke mindre til med den nye støtteordningen. Det blir en mer rettferdig støtte fordi det blir tatt hensyn til når du faktisk bruker strømmen.

Utbetaling av strømstøtte

Støtteordningen blir håndtert av nettselskapene. Hos oss får de aller fleste kundene strøm og nettleie på samme faktura, noe som betyr at strømstøtten blir trukket fra direkte på strømregningen. Dersom vi ikke har avtale om gjennomfakturering med ditt nettselskap vil strømstøtten komme på nettleiefaktura fra nettselskapet.

I dag har vi avtale om gjennomfakturing med Mørenett AS/Linja AS, Sygnir AS, BKK AS, Elvia AS, Tensio TS, Fagne, Mellom AS (tidl. NEAS Nett AS) og Elinett AS (tidl. Istad Nett AS).

  • Strømstøtten beregnes ut fra strømprisen time for time
  • Staten dekker 90 prosent av prisen over 91,25 øre/kWh (inkl. mva)
  • Gjelder privatkunder og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.)
  • Kompensasjon blir regnet ut av nettselskapet ditt
  • Støtten gjelder kun strøm, ikke nettleie
  • Støtten blir utbetalt uavhengig av hva strømavtale du har
  • Tak på 5000 kWh per måned