Wattn-profil-gradient-lys

Bære­kraft

Wattn ill Nær jorda

På lag med jorden

Visste du at...

Redusere innetemperaturen

Dersom 100 000 hushodninger reduserer innetemperaturen med 2 grader, vil vi spare like mye klimagass som en skog på 500 km2 absorberer på 1 år.

Dusj kortere

Dersom 100 000 av oss dusjer 5 minutter kortere 3 dager i uka, vil vi spare miljøet for 2 496 000 kgCO2e på ett år. Det tilsvarer å fly rundt jorden ved ekvator 285 ganger.

3,6 jordkloder

Dersom alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig nordmann, vil vi trenge 3,6 jordkloder. (Kilde: Country overshoot day, Global network footprint)

Bærekraftig livsstil

83 % av befolkningen i Norge har ambisjoner om en mer bærekraftig livsstil. (Kilde: Opinion, Forbruker og bærekraft 2020)