Kva kan vi hjelpe deg med?

På Mi side kan du

 • Sjå ditt straumforbruk
 • Sjå dine fakturaer
 • Endre din straumavtale
  • Kvar finn eg forbruket mitt?
  • Last ned appen vår, eller logg deg inn på Mi side. Der får du god oversikt over straumforbruket ditt.


   Dersom du var kunde hos TAFJORD, SFE, Tussa eller Sognekraft då vi blei Wattn, har vi sørga for å flytte over forbrukshistorikk 3 år tilbake i tid. Har du behov for forbruksdata enda lenger tilbake i tid kan du ta kontakt med oss så hjelper vi deg med det.

  • Når startar straumavtala mi opp hos Wattn?
  • Om du ikkje har avtalt noko anna med kundesenteret, vil du etter 2 dagar få straum frå oss i stikkontakta di. Vi sender deg ein stadfesting med oppstartsdato når bestillinga di er behandla og alt er på stell.

  • Kor lastar eg ned appen?
  • Appen vår lastar du enkelt ned frå App Store, eller Google Play. Søk på Wattn så dukker den opp.

  • Eg skal flytte, kva gjer eg?
  • Fyll ut kontaktskjema nedst på denne sida, og ta med deg straumen på flyttelasset. Flyttebil må du ordne sjølv, men vi ordnar med alt det praktiske rundt straumavtalen din;)

  • Er straumen dykkar fornybar?
  • Dessverre kan ingen straumselskap kontrollere kvar straumen i stikkontakta di kjem frå. I Noreg vert straumen i houvdsak produsert av fornybare kjelder som til dømes vasskraft, vindkraft og solenergi, men den kan også innehalde gasskraft, kullkraft og atomkraft. Det er fordi vi er avhengig av å importere straum frå landa rundt oss.


   Om du ønsker det kan du kjøpe opphavsgaranti på straumen du brukar. Dette er ei tilleggsavtale til den ordinære straumavtalen din. Du betalar eit påslag per kilowatt du brukar, og sikrar dermed at det blir produsert like mykje straum frå fornybare energikjelder som det du brukar. I Wattn kjøper vi opphavsgarantiane våre frå lokale vasskraftverk. Du kan lese meir om opphavsgaranti her..

  • Korleis seier eg opp mitt gamle straumselskap?
  • Det fikser vi for deg! Så sant du ikkje har bindingstid hos den gamle straumleverandøren din, skal det gå kjapt og smidig.

  • Kan eg kjøpe straum frå Wattn uansett kor eg bur?
  • Klart du kan! Vi leverer straum over heile landet. Bestill straumavtale her på nettsida, i appen vår, eller ta kontakt med oss.

  • Kan eg byte straumavtale sjølv?
  • Det kan du! Gå inn på Mi side eller i appen vår, der kan du enkelt endre straumavtale. Om du er usikker på kva avtale som er rett for deg, kan du alltid ta kontakt med oss via chat, e-post eller på telefon.

  • Korleis bli straumkunde?
  • Du blir enkelt straumkunde her på nettsida, i appen vår eller ved å ta kontakt med oss direkte på chat, e-post eller telefon.

  • Kven er Wattn?
  • Det er straumselskapa til TAFJORD (Tafjord Marked), Sogn og Fjordane Energi (SFE Kraft), Tussa (Tussa-24) og Sognekraft (Sognekraft Straum). Altså den delen av konserna som sel straumen. Dei resterande selskapa i dei fire konserna er ikkje omfatta av samarbeidet og vil halde fram som før.

  • Kvifor slår de saman straumselskapa?
  • Vi slår oss saman for å bli endå betre. For å kunne vere ein konkurransedyktig aktør med framtidsretta produkt og tenester for deg, samtidig som vi får eit større fag- og kompetansemiljø. Det å bli stor er ikkje noko mål i seg sjølv, men å bli stor nok til å gjere ting betre, og utvikle oss i riktig retning - det er viktig.

  • Kvifor har de valt nynorsk som målform?
  • Som straumleverandør i ein region der nynorsken står sterkt er det naturleg for oss å velje nynorsk som den målforma vi i hovudsak skal kommuniserer med kundane våre på. Men som landsdekkande straumleverandør kjem vi sjølvsagt til å nytte bokmål der det er naturleg, og mogleg, for oss å gjere det. Du har kanskje til og med lagt merke til at du her på nettsida vår kan velje å lese sidene enten på nynorsk eller bokmål. Vi håper, uavhengig av om du likar nynorsk eller bokmål best, at du får ei fin kundeoppleving når du tek kontakt med oss, eller mottek informasjon vi sender til deg.

  • Kva skjer med straumavtalen min som eg hadde før samanslåing av straumselskapa i TAFJORD, SFE, Tussa og Sognekraft?
  • Den gamle straumavtalen din vert vidareført til Wattn. Avtalen får kanskje nytt namn, men du har same pris og vilkår som du hadde då du gjekk inn avtalen med det gamle straumselskapet.

  • Kven er Wattn?
  • Det er straumselskapa til TAFJORD (Tafjord Marked), Sogn og Fjordane Energi (SFE Kraft), Tussa (Tussa-24) og Sognekraft (Sognekraft Straum). Altså den delen av konserna som sel straumen. Dei resterande selskapa i dei fire konserna er ikkje omfatta av samarbeidet og vil halde fram som før.

  • Kvifor slår de saman straumselskapa?
  • Vi slår oss saman for å bli endå betre. For å kunne vere ein konkurransedyktig aktør med framtidsretta produkt og tenester for deg, samtidig som vi får eit større fag- og kompetansemiljø. Det å bli stor er ikkje noko mål i seg sjølv, men å bli stor nok til å gjere ting betre, og utvikle oss i riktig retning - det er viktig.

  • Kva er elektronisk fakturering?
  • Elektronisk fakturering vil sei at du får fakturaen din enten via eFaktura i nettbanken din, eller tilsendt på e-post eller SMS frå oss. Fordelen med elektronisk fakturering er at du slepp ekstra gebyr for papirfaktura. Kombinerer du elektronisk mottak av faktura med AvtaleGiro kan du berre lene deg tilbake å la betalinga gå av seg sjølv. Enkelt for deg, og bra for miljøet!

  • Kva er Wattn sitt kontonummer?
  • Kontotnummeret til Wattn er: 6079.06.30818

  • Eg har betalt ein faktura to gongar, kva gjer eg?
  • Om dette skjer rett etter forfall, betalar vi det eine beløpet tilbake til deg. Skjer det nær neste forfall, går det du har betalt for mykje til fråtrekk på neste faktura.

  • Kvifor står fakturaen min som ubetalt, når den er betalt?
  • Det kan ta litt tid frå fakturaen er betalt, til det viser på Mi side eller i appen. Dersom det viser ubetalt faktura ei veke etter du betalte, så kan du gjerne kontakte oss, så ser vi på det saman.

  • Kor ofte får eg faktura?
  • Dersom ikkje anna er avtalt, får du fakturaen din tilsendt kvar månad på den måten du ønsker. Vi anbefaler å opprette både eFaktura og AvtaleGiro i banken din, då går det av seg sjølv.

  • Kan eg utsette eller dele opp fakturaen min?
  • Ta kontakt med oss så ser vi saman på ei mogleg løysing for å utsette, eller dele opp fakturaen.

  • Korleis opprettar eg eFaktura og AvtaleGiro?
  • Har du nettbank, kan du enkelt opprette eFaktura og AvtaleGiro. Dette er avtaler mellom deg og banken din.

   For å opprette eFaktura, treng du eFaktura-referansen. Den finn du på framsida av fakturaen din. Når du har oppretta eFaktura vil du motta ei varsling frå banken når ein ny faktura ligg klar til betaling i nettbanken. Du må logge inn i nettbanken for å godkjenne fakturaen som ligg til forfall.


   AvtaleGiro opprettar du i nettbanken, eller ved å kontakte banken din. Med AvtaleGiro sørger banken for at fakturaen blir betalt ved automatisk trekk frå kontoen din ved forfall. Då slepp du sjølv å logge inn for å godkjenne betalinga.


   Det enklaste for deg som kunde er å opprette eFaktura kombinert med AvtaleGiro. Då kan du berre å lene deg tilbake å la betalinga gå automatisk utan å måtte løfte ein finger.

  • Kvar kan eg finne fakturaene mine?
  • Last ned appen vår, eller logg deg inn på Mi side. Der finn du oversikt over fakturaene dine.

   Dersom du var kunde hos TAFJORD, SFE, Tussa eller Sognekraft då vi blei Wattn, har vi sørga for å flytte over fakturahistorikk 3 år tilbake i tid. Har du behov for faktura-informasjon enda lenger tilbake i tid kan du ta kontakt med oss så hjelper vi deg med det.

  • Vil vi få fakturert straum og nettleige på samme faktura?
  • Dersom du har hatt straum og nettleige på same faktura tidlegare hos TAFJORD, SFE, Tussa eller Sognekraft, vil du få det i Wattn også.

   Per 1. november 2021 har vi gjennomfaktureringsavtalar med 6 forskjellige nettselskap. Det vil seie at enda fleire straumkundar hos oss kan få nettleige og straum samla på fakturaen sin. Du treng ikkje gjere noko sjølv, har vi avtale med nettselskapet der du har målepunkt, skjer dette av seg sjølv.

   Dei 6 nettselskapa vi har avtale med for privatkundar er: Mørenett, Linja, Sygnir, BKK Nett, Elvia (tidl. Hafslund Nett) og Tensio TS.

  • Eg skal flytte ut, men ingen skal flytte inn, kva gjer eg?
  • Gi oss beskjed seinast 3 virkedagar før flyttedato, men helst så snart som mogleg. Vi er tilgjengeleg både på chat, e-post og telefon.

   Merk! Dersom du seier opp straumen er det viktig at huseigar er klar over faren ved avstengt straum, spesielt i vinterhalvåret.

  • Eg har allereie flytta ut, kven skal eg gi beskjed til?
  • Dersom du allereie har flytta ut og har gløymt å seie opp abonnementet i den gamle bustaden din, må du sørge for at huseigar/leigetakar bestiller straum frå den datoen du flytta ut. Då slepp du å betale straum ein plass du ikkje lenger bur. Dei kan melde frå om dette maks 30 arbeidsdagar tilbake i tid.

  • Kan eg ta med meg straumavtalen min når eg flyttar?
  • Så klart! Fyll ut kontaktskjemaet nedst på denne sida, eller ta kontakt med oss, så fiksar vi det for deg.

  • Eg skal flytte, kva gjer eg?
  • Fyll ut kontaktskjema nedst på denne sida, og ta med deg straumen på flyttelasset. Flyttebil må du ordne sjølv, men vi ordnar med alt det praktiske rundt straumavtalen din;)

  • Kvar finn eg oppdatert spotpris?
  • Du kan sjå oppdatert spotpris i vårt priskart. Her kan du taste inn postnummeret ditt, slik at du får korrekt visning av pris for ditt prisområde.

  • Kvar finn eg forbruket mitt?
  • Last ned appen vår, eller logg deg inn på Mi side. Der får du god oversikt over straumforbruket ditt.


   Dersom du var kunde hos TAFJORD, SFE, Tussa eller Sognekraft då vi blei Wattn, har vi sørga for å flytte over forbrukshistorikk 3 år tilbake i tid. Har du behov for forbruksdata enda lenger tilbake i tid kan du ta kontakt med oss så hjelper vi deg med det.

  • Når startar straumavtala mi opp hos Wattn?
  • Om du ikkje har avtalt noko anna med kundesenteret, vil du etter 2 dagar få straum frå oss i stikkontakta di. Vi sender deg ein stadfesting med oppstartsdato når bestillinga di er behandla og alt er på stell.

  • Kvifor har de så mange ulike straumavtaler?
  • Nokon har store hus, andre små leilegheiter. Nokon har dieselbil, andre har elbil. Poenget er at vi har alle forskjellige behov, og vi ønsker at du skal få den straumavtalen som passar deg, situasjonen din, og forbruket ditt best. Derfor tilbyr vi eit knippe av dei mest vanlege straumavtalane på marknaden.

  • Er straumen dykkar fornybar?
  • Dessverre kan ingen straumselskap kontrollere kvar straumen i stikkontakta di kjem frå. I Noreg vert straumen i houvdsak produsert av fornybare kjelder som til dømes vasskraft, vindkraft og solenergi, men den kan også innehalde gasskraft, kullkraft og atomkraft. Det er fordi vi er avhengig av å importere straum frå landa rundt oss.


   Om du ønsker det kan du kjøpe opphavsgaranti på straumen du brukar. Dette er ei tilleggsavtale til den ordinære straumavtalen din. Du betalar eit påslag per kilowatt du brukar, og sikrar dermed at det blir produsert like mykje straum frå fornybare energikjelder som det du brukar. I Wattn kjøper vi opphavsgarantiane våre frå lokale vasskraftverk. Du kan lese meir om opphavsgaranti her..

  • Kvifor betalar eg påslag?
  • Påslaget består ofte av lovpålagt elsertifikat og avgifter frå staten. Dette gjeld for alle straumselskap. Nokre straumselskap vel å bake påslaget inn i straumprisen, men dei aller fleste har det ved sidan av, som oss.

  • Kan eg slå saman straumavtalene mine i Wattn?
  • Har du fleire målarar enn huset ditt, som t.d. hytte eller fritidsbustad, kan du samle straumavtale dine hos oss og få alt på same faktura. Vi tilbyr gjennomfakturering med enda fleire nettselskap enn før, dvs. at det er stor sjanse for at du også kan få nettleige på fleire målarar med på fakturaen frå oss. Oversiktleg og greit.

  • Korleis veit eg kva straumavtale som er rett for meg?
  • Det som avgjer kva straumavtale som passar best for deg handlar mykje om kva forbruk du har. Her skal du få eit lite lynkurs.

   Fastpris - Den avtalen som er best for dei som ønsker ein forutsigbar pris heile året, sommar som vinter.

   Variabel - Passar gjerne for dei som har lite forbruk, og likar ein forutsigbar pris utan å binde seg.

   Spot - Følger straumprisen time for time med både topper og bølgedaler, og er den mest populær avtalen. Det er også denne avtalen som løner seg mest over tid.

   Er du framleis usikker må du gjerne ta kontakt med oss for ein prat. Det synest vi er veldig trivelig.

  • Korleis seier eg opp mitt gamle straumselskap?
  • Det fikser vi for deg! Så sant du ikkje har bindingstid hos den gamle straumleverandøren din, skal det gå kjapt og smidig.

  • Kan eg kjøpe straum frå Wattn uansett kor eg bur?
  • Klart du kan! Vi leverer straum over heile landet. Bestill straumavtale her på nettsida, i appen vår, eller ta kontakt med oss.

  • Kan eg byte straumavtale sjølv?
  • Det kan du! Gå inn på Mi side eller i appen vår, der kan du enkelt endre straumavtale. Om du er usikker på kva avtale som er rett for deg, kan du alltid ta kontakt med oss via chat, e-post eller på telefon.

  • Korleis bli straumkunde?
  • Du blir enkelt straumkunde her på nettsida, i appen vår eller ved å ta kontakt med oss direkte på chat, e-post eller telefon.

  • Kan eg legge til andre i appen?
  • Nei, det kan du dessverre ikkje per no. Dette er noko vi jobbar med for å få på plass.

  • Korleis loggar eg inn i appen?
  • Du loggar enkelt inn i appen med mobilnummeret du har registrert hos oss. Klikk på logg inn og legg inn mobilnummeret ditt. Du vil få tilsendt ei kode på SMS som du nyttar for å logge inn. Du kan vere innlogga i 30 dagar, då blir du automatisk logga ut og må få tilsendt ny kode. Har du ikkje registrert mobilnummeret ditt hos oss, eller har problem med å logge inn, kan du ta kontakt så hjelper vi deg.

  • Kor lastar eg ned appen?
  • Appen vår lastar du enkelt ned frå App Store, eller Google Play. Søk på Wattn så dukker den opp.

  • Korleis loggar inn på Mi side?
  • Du loggar enkelt inn på Mi side med mobilnummeret du har registrert hos oss. Klikk på logg inn og legg inn mobilnummeret ditt. Du vil få tilsendt ei kode på SMS som du nyttar for å logge inn. Du kan vere innlogga i 30 dagar, då blir du automatisk logga ut og må få tilsendt ny kode. Har du ikkje registrert mobilnummeret ditt hos oss, eller har problem med å logge inn, kan du ta kontakt så hjelper vi deg.

  • Kva informasjon finn eg på Mi side?
  • På Mi side finn du informasjon om straumforbruket ditt, straumavtale, faktura m.m. Du kan også enkelt endre kontaktinformasjon og straumavtale.