Wattn strømpriser rådgiving

05. januar, 2024

Straumprisen blir dobla i tre av fem norske prisområder

Seniorrågivar i Wattn, Margrete Heltne Hovde, forklarer at årsaka til dei høge straumprisane på Austlandet, Vestlandet og Midt-Noreg i dag, er at fleire finske kraftverk er ute av drift, både kjernekraft, kol og gass. I kombinasjon med den bitande kulda fyk forbruket og prisane til skyhøge nivå.

Finland har over tid jobba for å gjere seg uavhengig av Russisk energiimport, og med dagar som i dag med lite vind blir prisane ekstreme. I Finland vil døgnprisen vere over 10 kr/kWh, og i den dyraste timen er prisen over 21 kr/kWh.

I Norden har vi ein felles kraftmarknad, og i dag er prisane i norden klart høgare enn i Europa. Bakgrunnen er at vi har sprengkulde i nesten heile det nordlege området, medan kontinentet ikkje har den samme kulden. Dette gir maks forbruk med svært stor etterspurnad. Med kulde og lite vind i Norden blir strømmen stort sett henta frå magasinkraft, kjernekraft og import. Då blir prisen fort svært høg.

Fredag ser ein tydeleg effekten av sjøkablane. Medan prisen blir dobla på Austlandet, Midt-Noreg og Vestlandet, held straumprisen seg mykje lågare på Sørlandet. At NO2 slepp unna dei høgaste prisane, kan dei som bur på sørlandet takke utanlandskablane for. Dette vil truleg endre seg til veka når kulda kjem til kontinentet.

– Tyskland har låg straumpris på grunn av låg gasspris, og Tyskland og Sør-Noreg heng saman i pris. Så no får Sørlandet nytte av at denne landsdelen heng saman med Tyskland, seier Volue-analytikaren Tor Reier Lilleholt.

Frå kl 17.00 til kl.18.00 fredag ettermiddag ligg straumprisane på ca 6 kroner, før nettleige og avgifter – og ikkje minst, straumstøtte, som tek det meste av støyten for bustadeigarane.

Margrete Heltne Hovde 72dpi

Margrete Heltne Hovde

Senior marknadsrådgivar, Bedrift

91 31 83 40margrete.hovde@wattn.no

God innsikt gir grunnlag for gode og berekraftige val

Ved å kjenne eige forbruk, kombinert med innsikt i kraftmarknaden er ein betre i stand til å ta dei rette vala. Vi tilbyr deg og bedrifta di denne innsikten gjennom månads- og vekesrapportar. Eit godt verktøy for deg som ønsker å ha oversikt over utviklinga i kraftmarknaden.

Eg vil ha tilsendt kraftmarknadsrapport kvar veke