Wattn-målernummer-målepunktID-strømmåler

Strøm

Målernummer og målepunkt ID

Hva er egentlig forskjellen på målernummer og Målepunkt ID? La oss bryte det ned og se hvor du kan finne dem.

Målernummeret er serienummeret til strømmåleren din. Du finner det på selve måleren i sikringsskapet, ofte står det under strekkoden på måleren. Dette nummeret består kun av siffer og kan variere i lengde, avhengig av leverandør.

Målepunkt ID
finner du på fakturaen fra strømleverandøren eller nettselskapet ditt. Nummeret starter alltid med 7070575000, etterfulgt av 8 unike nummer. Hvis du ennå ikke har mottatt en faktura, kan du ringe nettselskapet ditt og spør dem direkte om hva ditt målepunkt ID er.

Har du en aktiv strømavtale kan du finne både målernummer og målepunkt ID på Elhub sine nettsider, elhub.no.