Møt kundane våre.
Bli inspirert.

Coldwaterprawns

Coldwater Prawns - Miljøfokus i alle ledd

Kundehistoriar

Coldwater Prawns of Norway må vere ei føregangsbedrift innan miljøleiing. - Vi har miljøsertifiseringane på plass, utnyttar råvarene 100% og har null utslepp frå produksjonen. No toppar vi det heile med å sikre at all straum vi brukar kjem frå fornybar energi, seie Knut Helge Vestre, CEO i selskapet.
Hofseth ola holen

Hofset International - Forutsigbart i fisk

Kundehistoriar

Hofset International er gode på fisk. Ikkje so gode på straum. Det er Wattn gode på. For oss er det viktig å kunne budsjettere våre utgifter med ei stor grad av sikkerheit, og då er eit forutsigbart kostnadsnivå viktig, seier finansdirektør (CFO) Ola Holen i Hofseth International om kvifor fiskeforedlingsgiganten har vald å betale fastpris på ein relativ stor andel av straumforbruket sitt.
Fiskerstrand verft

Fiskerstrand Verft - Sparar straum med punktmåling og skreddarsaum

Kundehistoriar

Det viktigaste tiltaket for å redusere straumrekninga er å fokusere på energiforbruk og effekt. Ved Fiskerstrand Verft er det nokre små boksar på veggen som gjer jobben og gir store kutt i straumrekninga.
Frame 345

Firmenich - Først ute med ISO-sertifisering

Kundehistoriar

Med mål om auka produksjon og samtidig lavare energiforbruk, kan Firmenich allereie skryte av å vere først ute i fylket med ISO 50.001-godkjenning.
Mona vekst birgith roset

Mona Vekst - Eit langt, godt og lokalt samarbeid

Kundehistoriar

Sidan 1994 har vi fått levere straum til Mona Vekst gjennom SFE Kraft. I takt med tenester, produksjon og antal driftsbygningar har straumforbruket til bedrifta auka med åra, og desto viktigare er det for Mona Vekst å vere sikker på at dei kan stole på oss som straumleverandør.
Streom bedrift energiarena hofseth biocare

Hofset Biocare - Enkle tiltak sparte bedrifta for tusenvis

Kundehistoriar

Gjennom enøk-kartlegging av anlegget sitt, fikk Hofseth Biocare avdekka to ting. Dette sparte bedrifta for kr 270 000.
Moretrafo 2000x700

Møre Trafo - Har kutta straumforbruket med over ti prosent

Kundehistoriar

Møre Trafo i Sykkylven har jobba systematisk med både folk og bygg. Det merkar dei på straumrekninga.
Frame 345

Ulmatec Pyro - Unik oversikt av energiforbruket

Kundehistoriar

Ved å avdekke uregelmessigheter og kunne utbedre feil umiddelbart, har Ulmatec Pyro oppnådd reduksjon i energiforbruket på 45%.
Pharma Marine

Pharma Marine - Gratis råd gav over ein million i gevinst

Kundehistoriar

Ein liten sjekk og tre minutt med papirarbeid har gjort at Pharma Marine sparar fleire hundre tusen kroner på straumrekninga kvart år.
Foraform 2 2000x700

Fora Form AS - Med kraft i kvar dråpe

Kundehistoriar

Wattn og Fora Form AS er begge hjørnesteinsbedrifter med lang historie og brei kompetanse innan fornybar energi og møbeldesign på søre Sunnmøre. Dei spelar på lag, og har over fleire år hatt eit tett og kraftfullt samarbeid. Med vatn hausta frå dei mektige Sunnmørsalpane set Wattn i lag med Fora Form eit miljøstempel på designmøblar til kundar over heile verda.
Flakk 2000x700

Flakk

Like born leikar best. Wattn og Flakk har mykje til felles. Begge bedriftene starta opp for nærare 80 år sidan, og har på desse åra blitt leiande på kvar sine område. Flakk Gruppen, som ein betydeleg aktør innan reiseliv, manufaktur og industri, og Tussa, som eit leiande energi– og kommunikasjonskonsern. I snart ti år har Tussa vore Flakk Gruppen sin kraftleverandør. Eit verdiskapande samarbeid for begge partar.
Vartdal 2000x700

Vartdal Plastindustri

Kundehistoriar

Vartdal Plastindustri AS er eit familieeigd, norsk selskap med hovudkontor på Vartdal i Ørsta kommune. I 1965 produserte Vartdal Plasindustri, som den første bedrifta i verda, fiskeemballasje av ekspanderbar polystyren (EPS). No utvida til matemballasje, bygg og industri produkt . Med eige transportselskap leverer dei produkt der du vil , og når du vil.
Norledferge 2000x700

Norled

Kundehistoriar

Med båtar og straummålarar spreidd langs heile kysten stiller vi krav til god oversikt, enkel handtering av endringar og korrekt fakturering.
Lefdal mine

Lefdal Mine - Låg pris, høgt servicenivå

Kundehistoriar

- Kvaliteten på straum er den same, så det kokar ned til eit prisspørsmål. I tillegg til god service. Det seier administrerande direktør i Lefdal Mine Datacenter, Jørn Skaane. Dei fornya kontrakten med Sogn og Fjordane Energi (SFE) før sommaren, og er dermed ein av kundane til det nye selskapet Wattn.