Johan giske odegard AS

Kundehistorier

Johan Giskeødegård AS - Energisnill klippfisk

Johan Giskeødegård AS har tatt en rekke smarte miljøgrep og produserer nå tre ganger mer klippfisk uten å bruke mer strøm.

I veggene sitter det lange tradisjoner og det er rekker av generasjoner hos Johan Giskeødegård AS. I over 80 år har firmaet produsert kvalitetsfisk; klippfisk og saltfisk. Grunnprinsippet har vært det samme siden vikingtiden; salt og luft, men det er for vågalt å satse på at naturen på Nordvestlandet skal sørge for passe mengder sol og stabil tørkevind. Klippfiskindustrien har flyttet innendørs til «kunstig vind» fra gigantiske tørkevifter. Det krever strøm. Mye strøm.

Likevel har klippfiskprodusenten på Valderøya utenfor Ålesund nå greidd kunststykket å produsere tre ganger mer fisk uten at de har økt forbruket av energi. Daglig leder i selskapet, Johan Giskeødeård, forteller at det største og kanskje viktigste grepet ble tatt midt på 2010-tallet.

Da ble vi de første i verden som hentet tørketeknologi fra kjøttbransjen og tok i bruk til tørking av fisk.

Den nye teknologien gjør det mulig for bedriften å styre tørkingen og energiforbruket på en smartere måte.

Vi har lært og utviklet, systematisert og styrt forbruket, og nå kan vi tørke tre ganger mer fisk med samme energibruk som vi gjorde før.

Pionerer og satsing for fremtiden
Johan Giskeødegård AS tok den store investeringen i nytt tørkeri i forbindelse med utbygging. Da fikk de også tilpasset bygget til det nye anlegget fra starten av slik at de slapp ombyggingskostnader. I tillegg fikk de som pionerprosjekt god støtte av samarbeidspartnere som Innovasjon Norge. Og når den nye tørketeknologien er på plass, så holder den nede både strømforbruket og strømkostnadene.

Monica Solhjem er kvalitetsleder i Johan Giskeødegård AS. Hun forteller at selv om dette er en familiebedrift fra 1938, så er de stadig opptatt av å utvikle seg.

Vi må følge med i tiden skal vi ha en fremtid. Og når man tar store steg som utbygging, så er det ekstra viktig å tenke seg nøye om.

Johan Giskeødegård AS leverer godt over 20 millioner måltid klippfisk og saltfisk til hele verden. Fisken fra Valderøya ligger på tallerkenen til hverdags og fest i Sør-Amerika, Mellom-Amerika, Afrika og Sør-Europa.Nettverk for nysgjerrighet og nytte
Johan Giskeødegård har vært med i bedriftsnettverket EnergiArena i flere år.

Gjennom nettverket har vi fått høre om gode eksempler fra andre bedrifter. Det har gjort oss nysgjerrige og bevisste på hvilke muligheter som fins, og slik har vi gjort grep som sparer energi på mange felt.

En gjennomgang av bedriften fra Energiråd har også vært med på å gi tips og retning for miljøarbeidet.

Den store strømspareren er den nye tørketeknologien, men her får de også ekstra nytte gjennom bevisst, systematisk og styrt forbruk. Blant annet bruke de uteluft, frisk og ren sunnmørsvind, når uteluften har de rette kvalitetene. Då slipper de å bruke energi til å behandle luften.

Miljøsertifisering og markedskrav.
I tillegg er alt av lys led-lys som blir styrte av sensorer. Og truckene på anlegget er elektriske. Steg for steg har bedriften ikke bare blitt en energieffektiv bedrift, men også en miljøbedrift. Belønninga kom nylig i form av ISO-sertifisering.

Det er et resultat av kontinuerlig arbeid der vi har jobbet med alt fra lyspærer til avfallshåndtering og rensing av prosessvannet vårt. Selv om vi har et tradisjonelt marked i land der de foreløpig ikke etterspør dette, så ser vi allerede at supermarkedene i Europa etterspør miljøsertifisering og dokumentasjon, så her må man være klar.

Camilla Blom 72dpi

Camilla Blom

Leder Bedriftsmarked

41 59 77 05camilla.blom@wattn.no
Energiarena nerdeg

EnergiArena
nær deg

EnergiArena er en møteplass for næringslivet med fokus på smart og bærekraftig energibruk. Les mer, og se tid og sted for vår neste nettverkssamling.

Gå til EnergiArena