Wattn bedrift kundehistorie DSM Firmenich 2

Kundehistorier

DSM Firmenich - Full energioversikt i lommen

Internasjonale eiere og internasjonale kunder ser DSM Firmenich i kortene når det gjelder energiforbruk og vil ha raske svar – og nå er svarene bare noen tastetrykk unna.

Hos DSM Firmenich er selve forretningsideen bygget på bærekraft. Hele fisken skal tas i bruk og ingenting skal gå til spille. Restråstoff som hode, rygg og buk blir gjort om til smaksingredienser i internasjonal matvarendustri. DSM Firmenich på Ellingsøya lager pulver og pasta som du finner igjen for eksempel i fiskesuppe. Men det er energikrevende å spalte restråstoffet til dels ned til molekylnivå. Det trengs mye energi til steam og til varmluft, til prosessutstyr og fabrikk.

Grønt regnskap
På det meste brukte fabrikken på Ellingsøya ti gigawatt-timer i året. Nå er de nede i sju - samtidig som de produserer mer enn før.
Finanssjef Gunnar Hatlebakk sier at i hans arbeidshverdag så handler det ikke bare om det klassiske økonomiske regnskapet lenger, men også om det grønne regnskapet.

- Vi har fulgt nøye med og jobbet godt med å kutte energiforbruket i mange år.

Gir enkel og rask rapportering
Regnestykket handler nå om mer enn kroner og øre. Eiere og kunder etterspør bærekraft. Fabrikken har grønne sertifikat som sikrer ren energi, de har hatt fokus på forbruk i mange år og jobbet godt sammen med blant annet Enova med utvikling og investeringer som har gitt uttelling i form av mer energieffektiv produksjon.

Og som en aktør i et internasjonalt marked og med internasjonale eiere, så blir det forventet at man kan dokumentere og rapportere også når det gjelder energibruk.

- Jeg skal rapportere med bare en ukes frist etter månedsavslutning. For å greie det, så må jeg ha rask tilgang også til oppdaterte tall for energiforbruk siden det er en stor kostnadsdriver.


Wattn bedrift kundehistorie DSM Firmenich (3)
Før var rapportering av strømforbruk en storjobb med manuell registrering og sammenstilling. Nå sier Gunnar Hatlebakk han raskt og enkelt får oversikt og kan innfri krav om rapport med bare en ukes frist etter månedsavslutning.


Før var det en storjobb med manuell registrering og sammenstilling. Nå er det bare få tastetrykk unna, på mobilen i lomma.

- Bedriftsportalen til Wattn gir god oversikt over forbruket slik at jeg raskt ser hva som har vært brukt hver måned. Slik kan både jeg, eiere og andre interessenter ha fortløpende oversikt over forbruk og kostnader.

Bevisstgjørende

Om Gunnar Hatlebakk skal rapportere forbruk bare en gang i måneden, så logger han seg likevel på Bedriftsportalen fra Wattn hver uke. - Det har blitt et viktig bevisstgjøringsverktøy som hjelper oss til å tenke energisparing.

Trond1 web

Trond André Hagen

Teknisk KAM

40 41 07 60trond.hagen@wattn.no