Wattn-profil-gradient-lys

Kundehistorier

Ulmatec Pyro - Unik oversikt av energiforbruket

Ved å avdekke uregelmessigheter og kunne utbedre feil umiddelbart, har Ulmatec Pyro oppnådd reduksjon i energiforbruket på 45%.

Tiltak
Gjennom EnergiArena fikk Ulmatec Pyro gjennomført enøk-kartlegging av hele bedriften som avdekket stort potensiale for energisparing. Basert på denne kartleggingen fikk de installert en ny vann-til-luft varmepumpe som benytter seg av sjøvann som de har rett utenfor døren, og de installerte nytt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

Energioppfølgingssystemet gjør at vi kan avdekke uregelmessigheter med en gang de oppstår og utbedre feilen umiddelbart. -Ulmatec Pyro

Kontroll og engasjement
Like viktig som fysiske investeringer er kontroll og bevisstgjøring. Gjennom EnergiArena installerte Ulmatec Pyro det webbaserte energioppfølgingssystemet Energinett. Dette gir bedriften full kontroll over energiforbruket gjennom ukentlige rapporteringer med døgnoversikt som viser forbruket. De implementerte også energiledelse i bedriften, et program med fokus på bevisstgjøring og involvering av de ansatte i bedriftens enøksatsing.