Trygg-strømhandel Wattn

Strøm

Trygg Strømhandel

Sertifiseringsordningen er et kvalitetsstempel som gjør det enklere og tryggere å være strømkunde i Norge. Strømleverandørene som er sertifisert må tilfredsstille en rekke krav når det gjelder salgsaktiviteter, informasjon, rutiner, markedsføring og opplæring av de ansatte.

Det blir stilt strenge krav til salgsaktiviteter i ulike kanaler, som for eksempel telefon, sosial medier, dørsalg eller stands. Det blir også stilt krav til blant annet kontinuerlig forbedring og gode prosesser rundt klagebehandling.

Hva er Trygg Strømhandel?
Trygg Strømhandel er en sertifiseringsordning for den norske strømbransjen. Det er bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi som har tatt initiativ til ordningen som blir administrert av DNV GL (Det Norske Veritas).