Wattnsatte 2000x700

Bærekraft

Bærekraftige ansatte

For å sikre gode levekår for nåværende og framtidige generasjoner må vi forflytte oss, spise og forbruke mer bærekraftig. Gjennom to uker i september deltok alle ansatte i Wattn i en konkurranse om å bli de mest klimavennlige medarbeiderne i Norge.

Ansatte fra bedrifter som Bergans, Jernia, Holte Consulting, Orkla, Asplan Viak og mange flere deltok også i konkurransen. Målet var å få våre vaner til å bli mer klimavennlige slik at vi i fellesskap kan senke klimagassutslipp hver eneste dag. Nå kommer litt selvskryt - HURRA! Våre engasjerte og dyktige ansatte tok 3.plassen!

Denne plasseringen er vi stolte av, sier leder for bærekraft i Wattn, Elin Hessen. Om alle i Norge gjorde som oss ville det ha tilsvart 28% reduksjon i Norges totale årlige karbonutslipp*. Disse gode vanene skal vi ta med oss videre!

Bærekraft er et av de viktigeste områdene i vår strategi, vi er oppriktig opptatt av bærekraft og mener vi kan gi en reell verdi til våre kunder på dette området. Det handler både om konkrete produkter og tjenester, men også om innsikt. Vi har fokus på dette hele dagen, ikke bare i arbeidstiden. Derfor deltok vi i den store klimakonkurransen som er arrangert av Ducky og Fremtiden i våre hender. Konkurransen er et veldig godt redskap for økt innsikt i hvor stor effekt små hverdagsaktiviteter kan ha, sier administrerende direktør Øystein Vikingsen Fauske.

Vi vil virkelig anbefale denne konkurransen til andre bedrifter. Vi har lært mye, det har vært kulturbyggende og ikke minst har det gitt oss mange gode klimavennlige vaner.

*Norges klimagassutslipp er 54 millioner tonn CO2e per 2015. Kilde: Statistisk Sentralbyrå