Wattn profil gradient gul

I allianse med kvarandre

Synes du den digitale utviklingstakta byr på utfordringar i ein allereie krevande bransje? Ønsker du ei topp moderne digital plattform tilrettelagt for innovasjon, produkt -og tenesteutvikling?

Vi trur på at vi saman med deg kan realisere felles mål, og ønsker å invitere deg med inn i eit spennande samarbeid og partnerskap. Så la oss ta ein uformell prat om moglegheitene vi har i allianse med kvarandre!
  • Bruk di eiga merkevare med sterke assosiasjonar lokalt
  • Få tilgang til ei spennande produkt- og tenesteportefølje
  • Kople deg enkelt på den framtidsretta digitale plattforma til Wattn
Bjarne Dybvik 1 K

Bjarne Dybvik

Leiar strategi- og forretningsutvikling

90522436bjarne.dybvik@wattn.no

I alliansen kan vi hjelpe deg med..

App

Du får tilgang på ein av marknadens beste kundeappar med eigen logo. Appen vert kontinuerlig vidareutvikla med ny funksjonalitet.

Kundeservice

Vi kan overta kundeservicetenestene heilt eller delvis, og tilby 1.linje på digital support

Marknadsføring

- Digital marknadsføring og SoMe
- Webside og innhaldsproduksjon
- Kampanjekøyring
- Sosiale medier
- Analyse og optimalisering

Produkt og tenester

- Felles produkt- og tenesteportefølje
- Samarbeid på innovasjon og utvikling
- Tilgang på tenesteportefølje

Fakturering og innfordring

- Fakturering
- Innfordring

Rådgiving og kompetanseutvikling

- Kurs og opplæring
- Rådgiving