Få spire til ditt engasjement

Send oss ein søknad

Treng du sponsorstøtte til eit prosjekt du brenn for? Ja, då er første steg at du sender oss ein søknad, slik at vi kan bli kjent med nettopp ditt prosjekt. Søknadskjema finn du nede på denne sida.

Med Wattn spirar det

Vi har tre sponsorfristar i året, 31.januar, 31.mai og 30. september. Etter kvar frist vurderer vi alle søknadar opp mot gitte kriterier og gir fortløpande tilbakemelding til deg.

Samarbeida våre

Vi er ydmyk over alle dei fine prosjekta rundt oss og prøvar å møte flest mogleg, men klarer desverre ikkje å møte alle. Derfor er det bra at det aldri er feil å prøve igjen på eit seinare tidspunkt.