Få spire til ditt engasjement

Send oss en søknad

Trenger du sponsorstøtte til et prosjekt du brenner for? Ja, da er første steg at du sender oss en søknad, slik at vi kan bli kjent med nettopp ditt prosjekt. Søknadskjema finner du nederst på denne siden.

Med Wattn spirar det

Vi har tre sponsorfrister i året, 31.januar, 31.mai og 30. september. Etter hvert frist vurderer vi alle søknader opp mot gitte kriterier og gir fortløpende tilbakemelding til deg.

Samarbeida våre

Vi er ydmyk over alle de fine prosjektene rundt oss og prøver å møte flest mulig, men klarer desverre ikke å møte alle. Derfor er det bra at det aldri er feil å prøve igjen på et senere tidspunkt.