Straumlinjer

Straum

15. august, 2022

Vinnar av straumgåvekort

Takk til alle som svarte på spørjeundersøkinga vår om fleksibilitet i straummarknaden. Svara har gitt oss viktig innsikt og vi har trekt ein vinnar mellom dei som deltok. Vinnaren får eit straumgåvekort på 500 kroner.

Tidlegare i sommar inviterte vi over 2000 kundar til å delta i ei spørjeundersøking om fleksibilitet i straummarknaden. Svara vi fekk har gitt oss viktig innsikt som vil vere med på å setje retninga for arbeidet vårt vidare med denne tenesta.

Vi har trekt ein heldig vinnar av dei som svarte på undersøkinga og ønskte å vere med i trekninga av eit gåvekort på straum til ein verdi av kr 500. Den heldige vinnaren er Kjell Rune Sandal.

Vi set pris på alle som har svarer på undersøkingane vi sender ut og håper endå fleire kundar vil svare på framtidige undersøkingar:)