Wattn_smart_lading_elbil

Teknologi

Smart lading

Hos oss ladar du alltid elbilen billegast mogleg enten du har heimeladar eller ikkje. Ganske smart igrunn!

Smart elbillading
Vi koplar oss direkte til elbilen din når du aktiverer «Smart lading» i appen. Då får du tilgong på batteristatus, resterande ladetid og kan sjølv bestemme når bilen skal vere ferdig lada. Du kan enkelt skru av smart lading om du må lade med ein gong. Smart lading sparar deg i snitt 20% basert på tal frå 2021, støttar dei fleste bilmerker i Norge og vi utvidar fortløpande. Smart og meir miljøvennleg elbillading.

Ladestasjon heime

Når du skal lade elbilen er det nokre ting du må gjere - og nokre ting som er smart å gjere. Krava vi alle må følgje er gjerne det som går på sikkerheit og brannvern, som jording og overspenning. I tillegg er det smart å tenke over kor hurtig du kan lade og ikkje minst; korleis lading påverkar straumrekninga. Uansett er det tryggast og billegast over tid å installere eigen ladestasjon heime.

Og du.. uansett kvar du har kjøpt elbilladaren din, kan du fortsette den smarte ladinga i appen vår.