Rune Jelle Slenes topp

Rune skal hjelpe bedrifter med smart energibruk

Aktuelt

Bedrifter står for store delar av det totale energiforbruket i Norge og skal vi løyse straumkrisa og nå klimamåla, må vi energieffektivisere. Derfor har vi styrka bedriftsteamet vårt, og tilsett Rune Jelle-Slenes.
Steinarogtrond 20 cm

Vi søkjer CCO

Aktuelt

19. oktober, 2022

Vi søkjer ein framoverlent og engasjert leiar som skal drive den kommersielle utviklinga i selskapet, og byggje gode partnarskap og relasjonar både internt og eksternt.
Wattn_vinner_Nynorsk_næringslivspris

Vi har fått tildelt Nynorsk næringslivspris for 2021

Aktuelt

18. februar, 2022

Nynorsk næringslivspris er ein nasjonal pris stifta av Noregs Mållag. Han vart fyrste gong delt ut i 2006. Føremålet med prisen er å fremja innsats for og bruk av nynorsk i næringsverksemd. No har altså vi fått denne gjeve prisen, det synest vi er stas.
Electricity energy high voltage 7000

Ny nettleigemodell

Aktuelt

17. desember, 2021

Den nye nettleigeordninga for kundar med årsforbruk under 100.000 kWh trer i kraft hos dei fleste nettselskapa frå 1.juli 2022.
Wattn profil gradient lys

Ny eFaktura-løysing

Aktuelt

Frå 1. desember 2021 vart ny eFaktura-løysing innført i heile landet. Du må snarast gå inn å akseptere "Ja takk til alle" for å motta eFaktura i dine betalingsflater framover.
Kraftrapport marg2 2000x700

Kraftrapportar og rådgiving

Aktuelt

Hold deg oppdatert på kraftmarknaden. Vi tilbyr live oppdateringar og prognoser, slik at du får innsikt og kontroll, og kan gjere gode beslutningar i val av straumavtale.
Fakturakontroll 2000x700

Fakturakontroll

Aktuelt

Fakturakontroll er ein gjennomgang av nettleiga for å sjekke om grunnlaget for forbruksavgifta er rett. Vi tilbyr kundane våre denne tenesta gratis.