9 H6 A5460 min

Hovudpunkt frå konferansen "Berekraftige bedrifter - frå ord til handling"

For andre året på rad gikk konferansen "Berekraftige bedrifter - frå ord til handling" av stablen i Ålesund 28. mars. Konferansen er eit samarbeid mellom Wattn, Nordea, Sparebanken Møre og NTNU. Her har vi samla nokre av hovudpunkta frå dei ulike foredragsholderane som sto på scenen denne dagen.

Loveleen Brenna, Daglig leder i SEEMA, senteret for mangfolsledelse
Det hjelper ikke å tallfeste mangfold om ikke man lever mangfold. Loveleen Brenna var hovedinnleder under bærekraftskonferansen til Nordea, NTNU, Sparebanken Møre og Wattn. Hun snakket om mangfoldsledelse som noe langt mer enn å telle hvilke land de ansatte kommer fra, kjønnsfordeling osv.

- Mangfoldsledelse er systematisk og strategisk ledelse av alle ansatte for å få optimal gevinst av hver eneste en.
- Det holder ikke med representasjon, men det viktige er resultatet av representasjon, som gir tilgang til et mangfold av innsikt og perspektiv.
- Skal du koble mangfold til verdiskaping, bærekraft og innovasjon, så må du jobbe med inkludering, involvering og psykologisk trygghet slik at alle kan dele innsikt og slik skape konkurransefortrinn.
- Du må definere mangfold for å vite hva du mener med mangfold. Hvis du ikke har gjort det, så kan du heller ikke jobbe med inkludering.
- Og så må du ikke stoppe ved tallfesting. Om du ønsker en bærekraftig virksomhet, så må du se livet bak tallene. Det er der mangfoldet får utfolde seg.

------------------------------------------------------

VARD/Patricia Larsen og Andras Nystøl
Mangfold uten inkludering har ingen verdi! Vard har blant annet program i kulturforståelse og «Vard gender diversity program», og Patricia Larsen og Andreas Nystøl fortalte om dette og mangfoldsarbeidet i Vard under bærekraftskonferansen til Nordea, NTNU, Sparebanken Møre og Wattn.

- Det handler om mennesker og om å skape konkurransekraft.
- Mangfold + inkludering = bedre forretningsresultat
- Mangfold handler også om å kapre de beste talentene
- Det handler om folka. Det er hjertet i organisasjonen. Vi rigger vi oss for framtida og det er folka som er framtida.

------------------------------------------------------

Nordea/Paal Christian Mossin Gjøen

Jeg vet at å få være hele meg på jobben, betyr noe for hvordan jeg leverer og presterer på jobb. Mangfolds- og inkluderingsekspert i Nordea, Paal Christian Mossin Gjøen, fortalte fra mangfoldsarbeidet til Nordea under bærekraftskonferansen til Nordea, NTNU, Sparebanken Møre og Wattn.

- Nordea folierer minibankene i Oslo under Pride og gjør dem om til gAyTM. En regnbue-minibank står slik hele året «for å vise at vi mener dette hele året».-
- Mangfoldsarbeid må gjøres systematisk og vi må ha med både ledelse og organisasjon.
- Mangfold og inkludering står øverst på dagsorden, og vi har konkretisert at det skal være minst 40 prosent kvinner/menn på de tre øverste ledd i organisasjonen.
- Vi må være obs på det ubevisste og sørge for bevissthet hos rekrutterere og ledelse.
- Mangfoldet er der uansett. Valget ligger i hvordan vi håndterer det.

------------------------------------------------------

Seagem/Elisabeth Maråk Støle

Kravene i åpenhetsloven gjør at vi bygger kultur, sa Elisabeth Maråk Støle fra Seagem under bærekraftskonferansen til Nordea, NTNU, Sparebanken Møre og Wattn. Hun pekte på at selv om de «bare» er 25 ansatte, så deltar de likevel i VM med store globale kunder som de deler visjoner med.

- Vi møter krav om kvaliteten på det vi leverer, om å ta vare på naturmangfold, om hvordan folkene våre har det. Og forbrukerne forventer av oss at vi leverer på dette.
- Vi har ansatte mellom 20 og 71 år. Det er mangfold, men hvordan inkluderer vi all kompetansen vi har?
- Mangfold er inkludering, bruke hele teamet og den bredden vi har på alle vis.
- Mangfold gir mening hver dag.

------------------------------------------------------

Sopra Steria/Benedicte Bjerknes

Tiden raser av gårde og 1. juli skal du ha rapportert på åpenhetsloven. Hele loven i et nøtteskall ble presentert av Benedicte Bjerknes under bærekraftskonferansen til Nordea, NTNU, Sparebanken Møre og Wattn. Hun har vært med på å utarbeide loven, og ga både input om lovn, inspirasjon til å følge den – og klar beskjed om at loven vil indirekte berøre langt flere enn de som formelt kommer inn under lovkravene fordi det også angår leverandørkjeden.

- Åpenhetsloven gir deg plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurdering, rapportere på det og gi informasjon om det til alle og enhver som spør etter det.
- Forbrukertilsynet har tilsyn og sanksjonsmyndighet, og bøtene kan komme opp i 25 millioner kroner. Men, de gir også hjelp og veiledning om hvordan du skal rapportere.
- OECDs sektorveiledning er bibelen og et suverent verktøy.
- Aktsomhetshjul er en fin ting. Start med å forankre retningslinjer og gjøre code of conduct tilgjengelig i organisasjonen. Gå videre med kartlegging av risiko og mål for hvordan man kan forbedre, evnt trekke seg ut. Osv…
- Det er mye arbeid, så man må vurdere og prioritere. Og kan man kontrollere alt? Nei, start med der det er størst risiko. Prioriter ut fra hvor alvorlig det er, hvor mange det angår og om det kan rettes opp i.
- Hva nå? Start! Samle teamet og fordel arbeidsoppgaver. Kartlegg risiko. Prioriter. Iverksett tiltak som for eksempel opplæring og leverandørbesøk.

------------------------------------------------------

Aalesund Protective Wear, Martine Aakre og Bodil Jåtun Molvik

Arbeidet med åpenhetsloven er en reise og en læringsprosess. Martine Aakre og Bodil Jaatun Molvik fra Aalesund Protective Wear deltok under bærekraftskonferansen til Nordea, NTNU, Sparebanken Møre og Wattn og fortalte om hvordan de arbeider med Åpenhetsloven.

- Vi har nesten nettopp kommet i gang, men dette er en læringssak og sammen drar vi erfaringer.
- Fremover skal vi blant annet gjennomføre opplæring i leverandørkjeden og kartlegge, for å sikre at det er gode varslingsrutiner for arbeiderne.
- Med 400 leverandører må vi prioritere ut fra vesentlighet. Vi gjør det blant annet basert på hvilke land de er i.
- Medlemskap i «Etisk handel» gir oss god støtte i arbeidet med Åpenhetsloven. I tillegg bruker vi OECDs veileder.
- Arbeidet er en bevisstgjøring av FNs bærekraftsmål nummer 17 om å samarbeid for å nå målene. Dette gjør oss alle bedre.

------------------------------------------------------

Jets, Eivind Aas

Åpenhetsloven er en del av det totale bærekraftsarbeidet og gir godt innblikk ikke bare i leverandørkjeden vår, men også andre forretningspartnere. Eivind Aas fra Jets var med under bærekraftskonferansen til Nordea, NTNU, Sparebanken Møre og Wattn og fortalte om deres arbeid med Åpenhetsloven. Et triks var å samordne flere indekser. De har leverandører i en samletabell med indikatorer for både arbeidsforhold, korrupsjon og menneskeretter. Det forteller hvor det blinker rødt, men samtidig er de også obs på at et sikkert felt som er grønt ikke alltid er ensbetydende med skjønt.

- I neste fase skal vi inn i andre ledd og se på våre leverandører sine leverandører. Det kan gi et litt annet bilde dersom de i grønne land kjøper fra andre land igjen.
- Vi skal gjøre audits og leverandørbesøk. Muligheten til det har vi lagt inn i code of conduct.
- Vi har lykkes med forankring, verktøy og nye rutiner. Vi har infopakke til ansatte og førstelinje og en langtidsplan til 2025.
- Vi må jobbe videre med å fullt ut ta i bruk rutinene, og prioritere og gjennomføre nok audits. Og så må vi se til at vi har en felles forståelse for at dette er core business.