Energiarena banner2

EnergiArena

Med næringslivs-nettverket EnergiArena har vi skapt ein uformell og lærerik møteplass for både store og små verksemder i vår region. Som ein del av EnergiArena vil du få eit unikt innblikk i kraftmarknaden, samt nyttig kunnskap om energisparing. Dette kan spare bedrifta di for unødvendige kostnadar.

Kostnadar, miljø og leiing – for alle
I starten var EnergiArena eit spissa tilbod retta mot dei aller største verksemdene, som ofte har mest å tene på god energileiing. No ser vi at også mindre og mellomstore verksemder har stor nytte av å møtast, bli kjent, og diskutere faglege problemstillingar. Å spare kostnadar, berekraft og miljø er noko alle leiarar er opptatt av i dag – og moglegheitene er mange.

Berre gjennom å implementere energileiing kan bedrifter kutte energikostnadane med inntil 10%.

Nettverkssamlingar i nærleiken av deg
Som medlem i EnergiArena blir du invitert til nettverkssamlingar 4-5 gangar i året, med interessante foredrag, diskusjonar og gode moglegheiter for sosialisering. Du lærer mykje om enkle tiltak som kan settast i gong raskt, og korleis energileiing fungerar i kvardagen.


Vi ønskjer å møte kundane våre der dei er, og er interessa stor startar vi gjerne opp EnergiArena andre stadar i regionen vår.

Kontakt oss gjerne for ein prat!

Rune Jelle-Slenes

Rune Jelle-Slenes

Teknisk KAM

70 10 20 19rune.jelle-slenes@wattn.no
Wattn-bedrift-KAM-Trond

Trond André Hagen

Teknisk KAM i Wattn

70 10 20 16trond.hagen@wattn.no
Wattn-bedrift-energirådgiver-Steinar

Steinar Brekke

Seniorrådgjevar bedrift

70 10 20 17steinar.brekke@wattn.no