Energiarena 2000x700

Berekraft

EnergiArena

Vi er opptatt av å forvalte straum på ein fornuftig og berekraftig måte – både for kundane våre og oss sjølve. I EnergiArena samlar vi bedrifter for å jobbe saman mot eit felles mål: Å spare kostnadar og miljøet.

Medlemsbedriftene
EnergiArena er for små og store bedrifter som vil lære korleis straum kan brukast smartare. Som medlem i EnergiArena blir du invitert til nettverkssamlingar med spennande foredrag, og miljø- og berekraftskurs frå vår samarbeidspartnar, NTNU. I tillegg er EnergiArena ei plattform for kompetansedeling på tvers av medlemsbedriftene. Du lærer enkle tiltak som kan iverksettast i dag, og korleis energileiing kan nyttast i eit langsiktig berekraftsarbeid.

Få mest mogeleg ut av kundeforholdet ditt
Innsikt i eige forbruk er avgjerande for kostnadseffektiv og berekraftig bruk av straum. Medlemskapet i EnergiArena bidreg til at du får mest mogeleg ut av ressursane du har tilgjengeleg som ein del av kundeforholdet ditt med oss. Du lærer korleis bedriftsportalen kan brukast til å oppdage og hindre dyre effekttoppar, og dermed unngå unødvendige kostnadar. I tillegg vil våre erfarne energirådgivarar hjelpe deg med behovskartlegging, gode rutiner og energileiing i praksis.

Saman reduserer vi straumrekninga og sparar miljøet.
Camilla Blom 72dpi

Camilla Blom

Leiar Bedriftsmarknad

41 59 77 05

Bli med i EnergiArena


Tal frå Enova viser at energileiing kan redusere energiforbruket med 10 %, og EnergiArena har allereie bidratt til at kundene våre har spart over 150 millionar kroner i straumutgifter.

Medlemskapet er gratis, mot at du stiller interne ressursar til rådighet for å jobbe med energileiing og energieffektivisering.

Bli ein del av det spennande nettverket du også.