Runeog Trond 1920x500 px

Aktuelt

20. november, 2023

Kom i gang med energisparing

Energiledelse og smart strømforbruk kan redusere energikostnadene med 10%. Alle bedrifter kan spare store summer i året ved bevisstgjøring av ansatte og enkle strømreduserende tiltak. Det forteller Rune Jelle-Slenes og Trond André Hagen, tekniske bedriftsrådgivere i Wattn.

Redusert energiforbruk gir igjen redusert klimaavtrykk som påvirker bedriftens miljørapportering og reduserte kostnader, noe de fleste bedrifter har fokus på.

Reduser kostandene med energiledelse

Erfaringstall fra ENOVA sier at implementering av energiledelse alene kan redusere energikostnadene til bedrifter med inntil 10 prosent, det med relativt lave eller ingen investeringskostnader.

Energiledelse handler i hovedsak om samspillet mellom strømvanene til alle personene på en arbeidsplass, teknologi og effektiv styring av energiforbruket. Lavere energiforbruk reduserer kostnader, bedrer miljøprofilen og styrker konkurranseevnen.

Energikartlegging og -rådgivning

Både Rune og Trond André reiser ofte ut til bedrifter og gjennomfører energikartlegging for å kunne gi best mulig råd rundt tiltak.

De gjennomfører en A til Å kartlegging. Når det gjelder energiforbruket i en bedrift ser de på; tekniske anlegg, byggingsmasse og organisasjonens forbruksmønster. Denne kartleggingen resulterer i en liste med tiltak, rangert fra de tiltakene som krever mindre ressurser til de som krever større investeringer og planlegging. De er også alltid oppdatert på hvilke tiltak som gir ENOVA-støtte.

Her er det også greit å merke seg at Wattn, gjennom Møre og Romsdal fylkeskommune, støtter 50% av kostanden med kartleggingen for de bedriftene som gjennomfører dette.

Rådgiver til BREEAM In-Use
BREEAM In-Use er en anerkjent vitenskapsbasert bærekraftssertifisering av bygg og eiendomsmasser. Sertifiseringa er viktig for bedrifter som har bærekraftsambisjoner og for å styrke konkurranseevna som utleier. Rune Jelle-Slenes har erfaring som BREEAM In-Use revisor og gir råd til større byggeiere på dette i dag.

Bruk bedriftsportalen - oppdag strømtyver

Bedriftsportalen det viktigste verktøyet vi tilbyr våre bedriftskunder. Der får de full kontroll over energiforbruket og -kostandene. Portalen er enkel i bruk, både til å sjekke siste faktura og forbrukshistorikk, men også som ett komplett styringsverktøy for energiledelse i praksis.

I portalen setter man på effektvarsel basert på normalt forbruk. Når det da oppstår en uønsket hendelse, for eksempel en kompressor som står på for lenge på grunn av en feil, kan det varsles om før den ender opp med å bli en strømtyv. Med smart måling av energibruk og effektvarsel, slipper man uforutsette strømkostnader. Da har man full kontroll hele tiden.

Spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Rune Slenes 72dpi

Rune Jelle-Slenes

Teknisk KAM

99 39 95 76rune.jelle-slenes@wattn.no
Trond1 web

Trond André Hagen

Teknisk KAM

40 41 07 60trond.hagen@wattn.no