Stort engasjement for EnergiArena

Kompetanse

Stort engasjement for EnergiArena

Energiledelse og bevissthet rundt energiforbruk danner grunnlaget for å lykkes med energisparing. Slik sparket Rune Jelle-Slenes i gang EnergiArena og sekvensen om energiledelse.

Innsikt og veiledning
Gjennom EnergiArena får bedriftene input på energiledelse for å holde fokuset på riktig energibruk. Inspirert av ISO 14001 og 9001, legger EnergiArena til rette for å hjelpe de som ønsker ISO-sertifisering eller med drift for de som allerede er sertifisert. Målet er imidlertid ikke bare sertifisering; hensikten er å etablere et varig fokus på energibruk og reduksjon av forbruk.

Videre fortalte Rune at ønsket er at gjennom EnergiArena skal bedriftene komme ut med et energiledelse-dokument. Dette til bruk både internt, for rapportering til eiere, andre interessenter og til bærekraftsrapportering. Bedriftene som deltok kommenterte dette med å si at fokuset fra deres interessenter går mer og mer fra kvalitet, over til krav på bærekraft og miljø.

Bedriftsportalen som et viktig verktøy
Trond Hagen presenterte deretter Bedriftsportalen, hvor nøkkelen er å overvåke forbruksgrafene sammen med kostnadene for å opprettholde kontroll. Portalen gir en kobling mellom forbruk, temperatur og kostnad. Bedriftsportalen viser også forvaltningsrapporter. Her kan bedriftene følge med på prognoser og status på sin kraftavtale og på handlene som våre forvaltere gjør for dem.

Videre gikk han gjennom effektforbruket. Dette er viktig å følge med på, da dette regnes ut fra den høyeste forbrukstimen i måneden og blir kostnaden for hele den måneden. Dette kan bedriftene overvåke i sanntid og blir varslet om før effektforbruket overskrider grensen som er satt. En ukentlig rapportutsendelse på e-post ble nevnt som et viktig verktøy for enklere energioppfølging.

Kraftmarkedet fremover
Det siste punktet på agendaen denne dagen var utsiktene for kraftmarkedet. Her åpnet Camilla Blom med å si at forutsetningene i markedet er betydelig bedre i år enn for et år siden. Blant annet er gasslagrene i Europa 99 prosent oppfylte og her ligger EU foran skjema. Den hydrologiske balansen i Norge og Sverige ligger med et lite overskudd og at vi venter noe mer nedbør fremover som vil forbedre dette overskuddet.

Kjernekraftproduksjonen i Sverige og Finland for tiden stabil, noe som gir gode signaler for vinterprisene. Med det grønne skiftet og stadig mer fornybar kraft i Europa, må vi likevel vente mer svingende kraftpriser fremover, også for denne vinteren. Prisforventningene for vinteren 23/24 ligger i dag på rundt kronen i Sør-Norge, mens vi for året 2024 ser lavere prisprognoser på rundt 70 øre i NO5 og rundt 80 øre i NO2.

Avslutningsvis fortalte Camilla at stadig mer svingende kraftpriser gjør det mer risikabelt å velge både spot og fastprisavtaler. Anbefaling, slik markedet ser ut nå, er å velge forvaltning med en aktiv forvaltningsstrategi. Da skjermer man seg mot pristoppene, samtidig som man får med seg periodene hvor strømprisene er lave, slik som prisen var i oktober, da NO2 lå på 50 øre og NO5 på 43 øre.

Kontakt oss gjerne!

Camilla Blom 72dpi

Camilla Blom

Leder Bedriftsmarked

41 59 77 05camilla.blom@wattn.no
Rune Slenes 72dpi

Rune Jelle-Slenes

Teknisk KAM

99 39 95 76rune.jelle-slenes@wattn.no
Trond1 web

Trond André Hagen

Teknisk KAM

40 41 07 60trond.hagen@wattn.no