Energiarena2000x700b

Kompetanse

Tidsaktuelle tema traff deltagerne under EnergiArena

Nye krav til bærekraftsrapportering, flere bedrifter må betale for reaktivt forbruk, og et usikkert strømmarked på kort og lang sikt, er sfæren vi beveger oss i. 

På nettverkssamlingen EnergiArena, legger vi stor vekt på å holde deltagerne oppdatert på strømmarkedet. Vi samles hvert kvartal og deler tidsaktuell informasjon, nyttige erfaringer og tips. Vårt mål er at våre kunder alltid skal være i forkant av eventuelle endringer i markedet.

Ny lovgiving
Vårens runde med EnergiArena inneholdt temaer som fremdeles er høyaktuelle. Vi var innom EU sin «Green Deal» og hvordan denne gir føringer for flere endringer innenfor energi og bærekraft de kommende årene.

Ett av kravene fra EU er det nye bærekraftsdirektivet CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Vi inviterte derfor inn KPMG og PwC for å gå gjennom hovedendringene sammenlignet med dagens krav til bærekraftsrapportering. Flere av bedriftene som deltok på samlingene vil falle direkte, eller indirekte, under det nye direktivet som enten kunde eller leverandør.

Noen av de viktigste endringene fra dagens krav er:

  • flere bedrifter må rapportere
  • betydelig utvidelse av informasjonen som det skal rapporteres om
  • krav om revisjon av bærekraftsisinformasjon


De utvida kravene til rapportering kan også gi grunnlag for å revurdere og aktualisere ansvarsområdet, og rapporteringsrutinene, for Energiteamet til bedriftene. Dette ble løftet frem under seansen om energiledelse.


Pål Sandal fra PwC går gjennom de nye kravene for bærekraftsrapportering.
Pål Sandal fra PwC går gjennom de nye kravene for bærekraftsrapportering.Krav til reaktivt forbruk
Et annet tema for samlingene var reaktivt forbruk. Fra 1. juli i år må også bedrifter som tidligere fikk nettleie fra Mørenett, betale for reaktivt forbruk. Enkelte anlegg som for eksempel har motorer, sveiseapparat, transformatorer og induksjonsovner, trekker reaktiv effekt fra nettet. De legger dermed beslag på overføringskapasiteten, som igjen fører til økt tap/nedsatt kapasitet.

Anlegg som har et årlig strømforbruk på over 100 000 kWh er de som nå blir belastet for reaktivt forbruk. Viktige grep for å redusere kostnadene er å analysere hva som er bakgrunnen for det reaktive forbruket til bedriften. Er det kondensatorbatteri eller aktive filter som er den riktige løsningen for deg?

Åpent for alle bedrifter
EnergiArena er åpent for alle, også de som ikke er kunde. Vi legger opp samlingene etter hva som rører seg i markedet og svarer gjerne på spørsmål, enten det er på samlingen, eller i etterkant. Vi anbefaler alle våre bedriftskunder, og andre, om å melde seg på EnergiArena for å få tidlig tilgang på informasjon som potensielt kan ha stor betydning for bedriften.

Rune Slenes 72dpi

Rune Jelle-Slenes

Teknisk KAM

99 39 95 76rune.jelle-slenes@wattn.no