Berekraft bm 2000x700

Bærekraft

Klimasmart forbruk

Vi ønsker å bidra til det grønne skiftet. Dette gjør vi blant annet ved å tilby innovative teknologiske løsninger, og god rådgivning i miljøprogrammet EnergiArena. Vi jobber hele tiden mot vårt hovedmål som er at kundene våre skal bli mer energieffektive enn gjennomsnittskunden i strømarkedet.

Et viktig samabeid

Bærekraft har blitt et stort konkurransefortrinn for både kundene våre, og for oss. EnergiArena er et program der vi samler bedrifter for å jobbe sammen mot et felles mål: Å spare kostnader og miljøet. Dette har vi i lengre tid gjort gjennom kompetanseheving, og ikke minst kompetansedeling i miljøprogrammet EnergiArena. Energiledelse og energieffektivisering reduserer både klimagassutslipp og kostnader.

Medlemmene i EnergiArena har spart klimaet for 110.000 tonn Co2, og redusert strømkostnadene med over 150 millioner kroner.

For oss er det viktig å forvalte strøm på en fornuftig og bærekraftig måte både for din og vår del. Vi vil gjerne ha deg med, les mer om programmet og ta kontakt med oss!

Gjør en forskjell
Vi jobber for å gjøre en forskjell. For oss selv, kundene våre, leverandører og samarbeidspartnere. Samarbeid, dialog og deling av kunnskap er avgjørende for at vi sammen skal nå målene våre. I vårt bærekraftsbibliotek finner du retningslinjer og andre dokumenter som er relevant i arbeidet vårt med bærekraft.

Gå til vårt bærekraftsbibliotek.

Les meir om EnergiArena