Vannkraft 2000x700

Bærekraft

Strøm med opprinnelsesgaranti

Vi tilbyr strøm med opprinnelsesgarantier der vi garanterar at det blir produsert like mye fornybar strøm som vi selger med opprinnelsesgaranti. På denne måten er bedrifta med på å støtte klimavennlige energiløsninger og sikre produksjon av fornybar strøm.

Opprinnelsesgaranti - en merkeordning for elektrisitet
Opprinnelsesgaranti er EU sitt fornybardirektiv. Det gir oss muligheten til å velge mellom fornybar strøm og ikke-fornybar strøm, altså opprinnelsesgaranti. Man kan forklare opprinnelsesgaranti som en slags merkeordning for elektrisitet, der man viser til at en mengde strøm er produsert fra en spesifikk energikilde. Ved kjøp av opprinnelsesgarantier kan både bedrifter og privatpersoner vise til at det blir produsert like mye fornybar strøm som de forbruker. Ved kjøp av opprinnelsesgarantier øker man etterspørselen etter fornybar strøm, som igjen øker produksjonen av nettopp fornybar strøm.

Strøm er ferskvare
Strøm må brukes med en gang. Den kan ikke lagres. Den strømmen vi til enhver tid bruker, er derfor avhengig av hvilken strøm som er tilgjengelig der og da. Noen gonger sørger velfylte vannmagasin for at så og si all strømmen i stikkontakten din er fornybar. Andre ganger, ofte på grunn av lite nedbør, må vi importere strøm fra andre land, og da gjerne gjennom energikilder som kull og naturgass. Gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier kan du påvirke strømprodusentene til å produsere mer strøm fra fornybare kilder.

  • Ved kjøp av opprinnelsesgarantier støtter du klimavennlige energiløsninger
  • Du bidrar til økt fokus og etterspørsel etter produksjon av fornybar energi
  • Du kan dokumentere bedriften sitt miljøansvar og rapportere lavere karbonavtrykk
Marius web

Marius Løseth Hauge

KAM

91 18 41 59marius.hauge@wattn.no

Vi tilbyr sertifikater som bekrefter investering i opprinnelsesgarantier og fornybar kraftproduksjon - helt ned til spesifikke kraftverk.

Ta kontakt med din rådgiver for mer informasjon.