Energiarena bokm banner

EnergiArena

Med miljøprogrammet EnergiArena har Wattn skapt en uformell og lærerik møteplass for både store og små virksomheter i vår region. Som en del av EnergiArena vil du få et unikt innblikk i kraftmarkedet og nyttig kunnskap om energisparing. Dette kan spare din bedrift for unødvendige kostnader.

Kostnader, miljø og ledelse – for alle
I starten var EnergiArena et spisset tilbud rettet mot de aller største virksomhetene, som ofte har mest å tjene på god energiledelse. Nå ser vi at også mindre og mellomstore virksomheter har stor nytte av å møtes, bli kjent, og diskutere faglige problemstillinger. Å spare kostnader, bærekraft og miljø er noe alle ledere er opptatt av i dag – og mulighetene er mange.

Bare gjennom å implementere energiledelse, kan bedrifter kutte energikostnadene med inntil 10%.

Nettverkssamlinger i nærheten av deg
Som medlem i EnergiArena blir du invitert til lokale nettverkssamlinger og webinar 4 ganger i året, med interessante foredrag, diskusjoner og gode muligheter for sosialisering. Du lærer mye om enkle tiltak som kan iverksettes raskt, og hvordan energiledelse fungerer i hverdagen. Vi ønsker å møte kundene våre der de er, og er interessen stor starter vi gjerne opp EnergiArena andre steder i vår region.

Kort fortalt om
Energiarena

Starten

EnergiArena startet i samarbeid med Haram Næringslag, spredte seg videre til Ålsund og etter hvert hele nordre Sunnmøre. Nå får bedrifter i hele Wattn-området tilbud om å være en del av EnergiArena.

Nettverket

Et bedriftsnettverk som gir bedrifter økt kunnskap om energiforbruk, lavere strømutgifter og mer bærekraftig drift.

De gode rådene

Nettverket gir råd gjennom samlinger som har både informasjon fra strømleverandør og utveksling av erfaring mellom bedriftene. Dette kan følges opp med en-til-en-rådgiving til den enkelte bedrift.

Besparelsene

Over hundre bedrifter har vært med siden starten i 2008 og spart over 150 millioner kroner i energikostnader.

Program og påmelding

Kontakt oss gjerne!

Rune Slenes 72dpi

Rune Jelle-Slenes

Teknisk KAM

99 39 95 76rune.jelle-slenes@wattn.no
Margrete Heltne Hovde 72dpi

Margrete Heltne Hovde

Senior markedsrådgiver, Bedrift

91 31 83 40margrete.hovde@wattn.no
Trond1 web

Trond André Hagen

Teknisk KAM

40 41 07 60trond.hagen@wattn.no