Bærekraft

Har bedriften den nødvendige bærekraftkompetansen?

87% av bedriftsledere planlegger å investere mer i bærekraft de neste 3-5 årene viser en ny rapport fra Sustainability Hub Norway. Samtidig viser samme rapport at kun 35% oppgir at de har den nødvendige kompetansen til å sette i gang bærekraftarbeidet.

I vårt miljøprogram for bedrifter, EnergiArena, lærer du hvordan strøm kan brukes smartere. Med energiledelse og energieffektivisering på agendaen får du faglig påfyll gjennom kurs, samlinger og kompetansedeling mellom deltagerne. Med innsikt, kunnskap og effektivisering oppnås et mer effektivt energiforbruk og en mer bærekraftig drift. Dette ser vi gjennom resultatene medlemsbedriftene oppnår. Tall fra Enova viser også at ved å innføre energiledelse, kan bedriften spare opp til 10% av energikostnadene. Har du lyst å vite mer om EnergiArena? Ta gjerne kontakt med oss.


Verktøy for bærekraft

Sammen med Nordea, Sparebanken Møre og NTNU arrangerte vi konferansen Bærekraftige bedrifter – fra ord til handling for nettopp å dele innsikt, konkrete verktøy, metodikk, tips og inspirasjon. Hvordan kan vi bruke bærekraft som et konkurransefortrinn? Hva må du spesielt følge med på i din bransje? Kan virkemiddelapparatet støtte deg? Finnes det en fasit? Og hvor starter man?

Se gjerne opptaket av konferansen her: https://cdn.stream.schibsted.m...