Wattn-profil-gradient-lys

Ta pul­sen på strømforbruket
med WattMeter

Wattn ill smartisanntid

Bruk mindre,
betal mindre

Bestill WattMeter

Rushtid og effektvarsling

Mer om effektvarsling her

Slik fungerer det

Montering av WattMeter (PDF)

Ofte stilte spørsmål om WattMeter

  • Hvor lang leveringstid er det på WattMeter?
  • Det tar omtrent 3-7 dager fra du bestiller til du har det i postkassen din.

  • Hvorfor må jeg betale for WattMeter?
  • WattMeter er en tilleggstjeneste som gir deg sanntidsdata på strømmen din. Engangskostnad dekker selve WattMeteret og månedskostnader er fortrinnsvis for å hente, lagre, vise og behandle disse dataene i våre skyløsninger, vi har samme kostnad om det var wifi eksempelvis, det er ikke slik at månedskost går til 4G kostnader direkte. Vi har en storkundeavtale på 4G.

   Vi har valgt å bruke 4G da dette gir oss forhåndsprogrammerte WattMeter. Oppkobling av wifi har også sine ulemper, da det er potensielt vanskelig for kundene å koble dette opp via en PC eller app og det er også slik at de som har mesh-nettverk hjemme kan få problemer da wifi støtter bare 2,4 GHz nettverk og mesh ofte veksler mellom 2,4 og 5 GHz

   Vi kommer til å tilby wifi til de som evt. ikke har 4G dekning, men prisen vil bli den samme. Det er kostnader i våre skyløsninger og behandling av data som utløser månedskostnaden.

  • Kan WattMeteret flyttes frem og tilbake mellom f.eks bolig og hytte?
  • Ja, det kan du.

  • Hva skjer om jeg sier opp strømavtalen min?
  • Uten en strømavtale er det begrenset informasjon vi kan tilby deg i appen dessverre, men WattMeteret er ditt, så det beholder du.

  • Hvor ofte blir data sendt med WattMeter?
  • Det blir sendt inn data hvert 10. sekund, hele døgnet.

  • Jeg har sanntidsmåler fra en annen leverandør, kan denne kobles til appen til Wattn?
  • Desverre kan du for øyeblikket ikke benytte andre sanntidsmålere i vår app.

  • Hvor lang tid går det fra jeg setter på/i et apparat til jeg ser det i appen?
  • Det tar ca. 10-20 sekunder.

  • Hvorfor kommer det inn priser/verdier i appen, selv om WattMeter ikke er tilkoblet?
  • Uten WattMeter er det estimerte priser og verdier som ligger i appen.

  • Kan WattMeter brukes med ulike "smarte hjem" løsninger?
  • Dessverre fungerer ikke dette i dag, men vi jobber for å få på plass en løsning for dette.

  • Hvorfor ser jeg ikke sanntidsdata fra WattMeteret i appen?
  • Sanntidsdata viser øverst til venstre på startsiden i appen. Sjekkliste dersom data ikke viser i appen:

   Har du åpnet HAN-porten hos nettselskap? Du trenger ikke alltid ringe i kontortiden for dette, mange nettselskaper tilbyr elektroniske skjema for åpning. Se mer her: wattn.no/hanport

   1. Har wattmeter stått i minst 10 min og over natta? Dette må gjøres slik at nattlig synk mot ditt målernummer blir utført.
   2. Lys ved oppkobling: Wattmeteret skal ikke lyse ved vanlig drift.
    1. Blinkende gult: lader opp
    2. Blinkende rødt: forsøker å koble på nett
    3. Blinkende blått, kan da ha for lite strøm, koble til USB-lader
    4. Lyser grønt: klarte å koble seg opp på nett
    5. Lys av: er på nett
   3. Er kabelen plugget skikkelig i HAN-porten og i WattMeteret? Ta den inn og ut igjen, du skal høre et tydelig klikk.
   4. Har du Telenor dekning der WattMeteret står? Wattmeteret bør ikke kobles opp på innsiden av sikringsskapet, men strekkes med ledningen til utsiden av skapet slik at metallet i sikringsskapet ikke skaper dårlig dekning. Den flate kabelen kan ofte strekkes ut av hjørnet på døren eller lignende.
   5. Du må også ha 4G-dekning med Telenor LTE der hvor wattmeteret står (er ikke nok med taledekning, må være 4G datatrafikk)
    1. Mulig løsning: Bruk en vanlig nettverkskabel og flytt Wattmeter til en plass med bedre dekning
   6. Gir ikke strømmåleren nok strøm til wattmeteret? (Dette kan se ut til å være tilfelle hos noen Kamstrup-målere)
    1. Mulig løsning: Koble til en Micro-usb lader til wattmeteret. Om du har dette, anbefales dette uansett.
   7. Om du fremdeles ikke har kontakt, kan du prøve å resette Wattmeteret ved å trykke inn den lille knappen med en penn i minst 5 sekund til led-lyset på forsiden blir grønt.
   8. Dersom fremdeles ingen løsning, kan en siste utvei være å prøve å slå av hovedbryter, vente noen minutter og slå den på igjen. Det har vist seg at HAN-porten kommuniserer bedre etter restart av AMS-måleren i enkelte tilfeller.
   9. Siste punkt vil være å sjekke med netteier at HAN-porten faktisk har blitt åpnet eller om det kan ha skjedd en misforståelse, eller at det er problem med AMS-måler.


    Hvis du har prøvd alle disse punktene og fremdeles ikke lykkes, ta kontakt med oss ved å svare på denne mailen, så kan vi vurdere om du bør bytte til en annen type WattMeter.


  • Hvorfor må jeg ha et WattMeter når jeg nylig fikk en helt ny AMS måler?
  • Utrullingene av AMS-målere (automatiske strøm målere) i Norge har gitt de fleste strømkunder en strømmåler som registrerer og sender data automatisk til den nasjonale databasen for måleverdier, Elhub. Men på veien ditt er det først netteier som tar imot verdiene, de kjører en nattlig validering og estimering av verdiene, og dersom de ser OK ut vil de bli sendt til Elhub slik at alle kraftleverandører har tilgang til disse det påfølgende døgnet.


   Wattn har derfor tilgang til målerdata forsinket ca. 24t fra Elhub og det er disse vi og alle andre viser i appen. Når det gjelder sanntidsdata er det ikke etablert noen nasjonal database som kan ta imot denne strømmen kontinuerlig, og vi har heller ikke tilgang til slike data direkte fra strømmåleren dessverre. Sanntidsdata er også en datastrøm med verdier hvert 2-10 sek, og dette er store datamengder som gir visse kostnader og lagre. Det som lagres i Elhub er "bare" 24 timeverdier hvert døgn og er betydelig mindre enn sanntidsdata.


   WattMeteret sender oss denne datastrømmen av kontinuerlige verdier direkte til vår skyløsning, slik at vi kan lagre, hente og vise dataene for et mindre tidsrom tilbake i tid. Det er derfor man må ha et WattMeter for å se sitt sanntidsforbruk.

  • Angrerett og retur
  • Skulle du angre på et kjøp, eller ønsker å sende noe i retur finner du all informasjon om dette her.