Vannkraft 2000x700

Bærekraft

Opprinnelsesgaranti

Du har mulighet til å påvirke strømprodusentene til å produsere mer strøm fra fornybare energikilder. Desto mer strøm med garanti som blir kjøpt, desto mer fornybar strøm må det produseres.

Opprinnelsesgarantier gir deg mulighet til å velge mellom fornybar strøm og ikke-fornybar strøm. Derav navnet, opprinnelsesgaranti. Med denne garantien kan strømkunder i Europa og her hjemme, vise at det er produsert like mye fornybar strøm – strøm frå vann, vind eller sol – som blir brukt. Jo mer strøm med garanti som blir kjøpt, jo mer fornybar strøm må det produseres.

Strøm er ferskvare
Strøm som blir produsert må brukes med en gang. Den kan ikke lagres. Så hva strøm vi til en hver tid bruker, er derfor avhengig av hva strøm som er tilgjengelig der og da. Noen ganger sørger velfylte vannmagasin for at så og si all strømmen i stikkontakten din hjemme er fornybar. Andre ganger – ofte på grunn av lite nedbør – må vi importere strøm fra andre land, og da gjerne gjennom energikilder som kull og naturgass.

Du har mulighet for å påvirke
Opprinnelsesgarantier gir deg muligheten til å påvirke strømprodusentene til å produsere mer strøm fra fornybare energikilder. Strømmen inn til huset er den samme, men ditt bidrag går til produksjon av mer fornybar energi. Dette er heldigvis en mulighet flere og flere ønsker å benytte seg av.

Les gjerne mer om opprinnelsegaranti på NVE.no