×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Positivt lada.
Alltid.

Appen for ein
smartare straumkvardag.

Sjekk ut appen

Wattn ill smartisanntid 7_5

Få meir ut av appen
med WattMeter

Gå til WattMeter

Kompensasjon for høge straumprisar

Alt om kompensasjonsordninga finn du på NVE.no

Sponsor

Vi skal vere ein støttespelar som bidreg
til engasjement og eit levande nærmiljø.

Les om sponsing

Når gode energiar går i lag

Det å bli stor er ikkje noko mål i seg sjølv, men å bli stor nok til å gjere ting betre - det er viktig. Som eit lag står vi sterkare. På lag med kvarandre, med deg, med ny teknologi og med jorda.

Om oss

TafjordSfeTussaSognekraft