Fjell 2000x700

Bærekraft

Klimaavtrykk for strøm

I Norge produserer vi i all hovedsak strøm fra fornybare kilder. 95% av strømproduksjonen kommer fra vann- og vindkraft.

Da er det naturlig å tenke «så stor andel fornybart – ja da, kan ikke klimaavtrykket være stort». Når det kommer til klimaavtrykk for strøm, er bildet komplisert. Det viktigste først - det aller beste du kan gjøre for å redusere avtrykket ditt er rett og slett å bruke mindre strøm. Ikke minst - den strømmen du bruker, må du bruke smartere. Vi kommer tilbake til dette.

Bakgrunn
En betydelig del av globale klimagassutslipp kommer fra produksjon av elektrisitet, faktisk hele 30%. Det er viktig for oss alle, at disse utslippene reduseres. På den andre siden står samfunnet ovenfor en elektrifisering for å kutte klimagassutslipp i andre sektorer. Noe som resulterer i betydelig økt etterspørsel av strøm, som igjen fører til økt produksjon.

For å forenkle bruker vi å si at strøm tar minste motstands vei. Med dette mener vi at du stort sett bruker strøm som er produsert i nærheten av der du bor. Samtidig er det slik at ingen har mulighet til å direkte påvirke hvor den strømmen du får levert i stikkontakten din kommer fra. Selv om du er nærmeste nabo til et vannkraftverk, så betyr ikke dette at du kun har vann som energikilde i ditt strømforbruk.

Et komplisert bilde
Vårt strømnett har tette koblinger til resten av Europa. Det bygges overføringskabler mot utlandet som legger til rette for bedre transport av strøm til og fra Norge og omverdenen. Med andre ord, vi er en del av et større system.

I tillegg til overføringen av den fysiske strømmen mellom Norge og Europa, eksporteres det også opprinnelsesgarantier til Europa. Opprinnelsegaranti er en merkeordning innført av EU som dokumenterer at det er produsert en gitt mengde strøm fra en spesifikk fornybar produksjonskilde. Et resultat av denne ordningen er at varedeklarasjonen for strøm i Norge får en annen sammensetning av energikilder enn det som fysisk blir produsert her. I utregningen av varedeklarasjonen tas det hensyn til de ulike europeiske landenes eksport og import av opprinnelsesgarantier, og produksjonssammensetningen i landene. Kjernekraft, kullkraft og gasskraft er de dominerende kildene til strømproduksjon i Europa.

Klimaavtrykk for strøm
Som strømleverandør er vi pålagt å bruke varedeklarasjonen beregnet av NVE. Dette medfører et større klimaavtrykk enn det vi har, for faktisk forbruk av strøm i Norge. I 2022 var tallene for den nasjonale varedeklarasjonen på strøm 502 gCO2e/kWh, som også er tallet som brukes i våre beregninger. Avtrykket for den fysiske leverte strømmen i 2022 var 19 gCO2e/kWh. Ved kjøp av opprinnelsegaranti vil du/din bedrift få 0 gCO2e/kWh. Vær oppmerksom på at ved å bruke et fast avtrykk (basert på en satt produksjonsmiks) forenkler vi det som i realiteten er et komplisert bilde.

Selv om 502 gCO2e/kWh ikke er det reelle tallet for ditt eller vårt forbruk tenker vi at dette kan være et insentiv til inspirasjon for å spare strøm, slik at vi slipper å bygge ned unødvendig natur for vind- og vannkraftproduksjon. Norge er en integrert del av det europeiske strømmarkedet og har gjennom opprinnelsesgarantiordningen solgt store deler av vår fornybare strøm til Europa gjennom opprinnelsesgarantier. Etter hvert vil vi se at klimaavtrykket går ned ettersom strømmiksen i Europa totalt sett blir grønnere.

For å få et mer bærekraftig samfunn må vi alle bidra; innbygger, bedrifter og myndigheter. Det viktigste vi kan gjøre er å hjelpe våre kunder å redusere sitt forbruk og være mer energieffektiv enn de er i dag. Dette forsøker å gjøre gjennom innsikt, kunnskap og smarte tjenester. Vi jobber hver dag for å lykkes. Det å synliggjøre klimaavtrykket for strøm er en del av dette arbeidet.

Kilder: NVE, Energi og Klima og Opprinnelsesgaranti


*
Tallene i artikkelen er fra 2022. NVE oppdaterer varedeklarasjon for strøm årlig, i månedskifte mai/juni, les mer her.