Wattn-profil-gradient-lys

Kompetanse

15. oktober, 2021

Sterkt kompetanseteam

Namnet vårt er nytt, men vi har vore her lenge. I Wattn kjem mange tiår med erfaring, tverrfagleg kompetanse og smart teknologi saman for å skape langsiktige løysingar. Målet er at det skal vere enkelt å løyse komplekse straumbehov.

Oppdag mogelegheitene

Smart bruk av straum krev kunnskap, og i Wattn kjenner vi mogelegheitene innan

  • Kraftanalyse og -rapportering
  • Energirådgivning og -leiing
  • Fleksibilitetsmarked
  • Energiforvaltning


Enten behovet møtast med ein standard spotprisavtale, eller du har mykje å tjene på fleksibilitetsmarkedet, hjelp vi deg å sette to strekar under svaret når du tek beslutningar om straumforbruket til bedrifta di. Målet vårt er å begeistre gjennom forenkling og innsikt, og at kundene våre skal ha eit smartere forhold til straum. Det er vår strategi for å skape langsiktige og gode kundeforhold.

Med Wattn tar du del i eit av Norge sitt sterkaste kompetanseteam for straum.