Wattn bedrift energi Rune Jelle-Slenes

Pressemelding

Betydelig behov for energieffektivisering i offentlige- og næringsbygg

Pressemelding 01.12.2023

Energikommisjonen anbefaler å redusere strømforbruket med inntil 20 TWh frem mot 2030. Det haster å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i næringsbygg og offentlige bygg.

- Redusert energiforbruk gir redusert klimaavtrykk, lavere strømkostnader og mindre belastning på strømnettet, sier Rune Jelle-Slenes i Wattn.

Nær femti prosent* av energiforbruket i Norge går til industri og tjenesteytende næringer. Resten fordeler seg på husholdninger og andre næringer som bygg og anlegg, landbruk, fiske, og transportbransjen.

Energikommisjonen anbefalte i sin rapport, «Mer av alt raskere», at strømforbruket i Norge må reduseres med 15-20TWh de neste seks-syv årene, om vi skal nå klimamålene og ha nok fornybar kraft til å elektrifisere strømkrevende industri.

Stor effekt med små grep
Erfaringstall fra ENOVA sier at implementering av energiledelse alene kan redusere energikostnadene til bedrifter med inntil ti prosent. Dette gjennom tiltak med relativt lave eller ingen investeringskostnader.

- Energiledelse handler om samspillet mellom strømvanene til alle som jobber i en bedrift, teknologi og effektiv styring av energiforbruket. Gjennom energistyringstiltak og endrede vaner blant de ansatte reduseres både forbruk og kostnader, og det styrker miljøprofilen og konkurranseevnen til bedriften, sier Jelle-Slenes.

EU vil stille strenge krav til bygg
EU vil stille strenge krav til energieffektivisering av bygg, og jobber med et nytt direktiv for bygningers energiytelse. Om dette blir norsk lov må en stor andel norske boliger, næringsbygg og offentlige bygg oppgraderes i hele landet.

Direktivet foreslår blant annet at alle nybygg skal være klimanøytrale eller såkalte nullutslippsbygg fra 2028, og offentlige bygg skal møte dette kravet allerede fra 2026. I tillegg foreslåes det at næringsbygg og offentlige bygg må oppnå energiklasse E fra 2027 og energiklasse D fra 2030.

– Blir dette en realitet er det mange eiere av offentlig bygg og næringsbygg som må gjøre betydelige tiltak. Vi jobber for at alle bedriftskundene våre får ressurser og verktøy som reduserer strømforbruket sitt, sier Jelle-Slenes i Wattn.

Enova-statistikken på energimerking over offentlige bygg og næringsbygg i Norge tyder på at over fire av ti offentlige bygg og næringsbygg må energioppgraderes de neste seks-syv årene.

Dette kan bedriftene gjøre
I tillegg til energiledelse er det flere tiltak bedriftene kan gjennomføre for å ytterligere redusere energibruken.

Som regel må bedriftene investere i nye løsninger, men de fleste vil umiddelbart gi redusert forbruk, og på sikt bli lønnsom, sier Jelle-Slenes.

Eksempler på tiltak bedriftene kan gjøre er:

  • Etterisolering av eldre bygninger
  • Oppgradere eller investere i et smart energistyringsverktøy
  • Oppgradere til ventilasjonssystem som gjenvinner varme, eller ettermontere gjennvinningssystem
  • Bytte tradisjonelle varmekilder som elkjeler og panelovner med moderne varmepumpesystem
  • Bytte ut lysbrytere med bevegelsessensorer og tidsinnstilt slukking
  • Installere solceller på tak – selv ved overskyet vær, vil det gi energi
  • Installere smart utvending solskjerming – jevn temperatur inne gjør at det brukes mindre energi
Rune Jelle-Slenes

Rune Jelle-Slenes

Teknisk KAM

99 39 95 76rune.jelle-slenes@wattn.no