Wattn strømpriser

Strøm

Strømprisen enkelt forklart

Hvem og hva er det egentlig som avgjør hvor mye det koster å ta seg en dusj i Norge? Vi gjør et ærlig forsøk på enkelt å forklare hva som påvirker prisen på strømmen i stikkontakten din.

Europas største markedsplass for energi
Strøm er en ferskvare som må brukes i det øyeblikket den produseres. Det er her strømbørsen Nord Pool kommer inn i bildet.
Nord Pool er Europas største markedsplass for elektrisk energi, og all strøm i Norge og Europa kjøpes og selges her.

Strømbørsen fungerer som en daglig auksjon, der Nord Pool hver dag beregner prisen på strøm for de neste 24 timene. Kraftprodusentene forteller hvor mye strøm de har til salgs neste døgn og hva de vil selge den for, samtidig som strømselskapene og store industribedrifter sier hvor mye strøm de ønsker å kjøpe, og til hvilken pris. Basert på tilgjengelighet og etterspørsel beregner så Nord Pool hva prisen for strøm blir det neste døgnet.

En for alle, alle for en
Det Europeiske energisamarbeidet er med på å sikre at Norge og samarbeidslandene alltid har strømmen de trenger. Systemet skal sørge for at strøm går fra områder med lav pris, til områder med høy pris. Slik at strømmarkedet balanseres, og prisene jevnes ut.

Når våre naboland produserer mye strøm og har lave priser, kan vi i Norge importere strøm og spare på vannet i våre egne vannmagasiner. Det er spesielt viktig for oss i år med lite nedbør og smeltevann her hjemme. Når behovet for strøm er større i våre naboland, kan norske kraftprodusenter produsere og eksportere mer til gode priser.

Det Norske strømnettet er koblet sammen med strømnettet andre steder i Europa gjennom mange overføringskabler. Fordi vi er en del av det europeiske strømmarkedet, har energiprisene i Europa innvirkning på strømprisene våre her hjemme. Det er likevel ikke sånn at strømprisen i Norge blir den samme som strømprisen i resten av Europa. Overføringskablene til utlandet har en begrenset kapasitet. Det er kun er en viss mengde strøm som kan passere gjennom dem. Men det er flere faktorer enn energiprisen i Europa som påvirker prisen på strøm i Norge.

Det er fem prisområder i Norge
I Norge har vi fem prisområder.: NO1 – Østlandet, NO2 – Sørlandet, NO3 – Midt-Norge, NO4 – Nord-Norge., og NO5 – Vestlandet. Hadde det vært fri flyt av strøm mellom prisområdene, hadde det vært lik pris for alle. Men på grunn av begrensninger i ledningsnettet, blir det prisforskjeller.

Ofte er prisene like i NO3 og NO4, fordi kapasiteten i nettet normalt er tilstrekkelig for å dekke behovet i begge områdene. Det samme gjelder for prisene i NO1 og NO5, som har god linjekapasitet seg imellom. Strømprisen i NO2 påvirkes i større grad av prisene på kontinentet, fordi det er her overføringskablene kommer inn. Dette er mye av forklaringen på de store prisforskjellene vi ofte ser mellom nord og sør i Norge.

Strøm er væravhengig
I Norge produserer vi i hovedsak strøm fra vannkraft. 95 prosent av alle boligene i Norge får strømmen herfra.

En varm, tørr sommer i kombinasjon med en kald vinter med lite nedbør og høyt strømforbruk, gjør at vannmagasinene reduseres. Da stiger ofte strømprisen så mye at det kjennes på lommeboken. Regner det derimot mye og vi får en mild og våt værtype over tid – slik vi ofte har på Vestlandet – vil det ha en positiv effekt på strømprisen og føre til lavere strømregninger.

Gassprisen påvirker strømprisen
På strømbørsen brukes én pris for all strøm, uansett opprinnelse. Når det ikke er nok strøm fra fornybare kilder til å dekke energibehovet i Europa, må behovet dekkes med kull- og gasskraft. Derfor kan også prisen på gass påvirke strømprisen. Ekstraordinære hendelser som krigen i Ukraina fikk også umiddelbare konsekvenser for strømprisen. Da Russland – som før krigen var hovedleverandør av gass til Europa – kuttet i gassleveransen til EU, ga det rekordhøye energipriser som også påvirket strømprisen i Norge.

Strømprisen kort oppsummert
All strøm i Norge og Europa kjøpes og selges via strømbørsen Nord Pool. Nord Pool bestemmer hver dag prisen på strøm de neste 24 timene. Faktorer som påvirker prisen på strøm: produksjon og etterspørsel, vær og vind, linjekapasitet og energiprisene i Europa.

Du kan selv gjøre lite og ingenting med strømprisen, men du kan likevel påvirke strømregningen din. Her leser du hvordan.

Lurer du på noe om strømmen din. Spør oss!