Appstraum 2000x700

Teknologi

Wattn App

Få full kontroll over straumforbruket ditt i appen, og kom raskt i gong med smarte tiltak. Målet vårt i Wattn er å gjere det enkelt for deg å redusere straumforbruket, og spare både dine og jorda sine ressursar.

Smart innsikt fører til smarte val
Smart tekologi og analyse gjer til at du kan få berekna straumkostnadane, straumforbruket og klimaavtrykket ditt. Ved å slå på varslingar i appen får du melding om når på dagen straumprisen er lågast.

Sanntidsdata på straumen
Med WattMeter kan du følgje straumforbruket i sanntid rett frå mobilen. Du ser nøyaktig kor mye straum du brukar akkurat no, og kva den kostar. Sånn oppdagar du unødvendig straumforbruk, og kan raskt ta grep.

Smartare lading i appen
Lad elbilen automatisk når straumprisen er lågast og det er minst belastning på straumnettet. På den måten ladar du alltid på den beste måten for klimaet og for lommeboka.

Sjå klimaavtrykket ditt
Ved å legge inn data om deg og straumforbruket ditt i appen, kan vi berekne klimaavtrykket ditt på energi.


For oss handlar det om å bruke straumen smartare. Smart teknologi gir oss enorme mogelegheiter til å redusere straumforbruket og spare klimaet, og vi hjelp deg å dra nytte av desse mogelegheitane i kvardagen.


Appen lastar du enkelt ned i App Store, eller Google Play.


Appen viser blant anna..

Straumforbruket ditt

Straumprisen time for time

Varsling for høg/låg straumpris

Lading av elbil

Klimaavtrykket ditt

Fakturaoversikt

Prognose for forbruk og kostnad

Sammenlikning med nabolaget

Wattn ill smartisanntid 7_5

Få meir ut av appen
med WattMeter

Følg straumforbruket i sanntid rett frå mobilen. Du ser nøyaktig kor mykje straum du brukar akkurat no, og kva den kostar.

Gå til WattMeter