Bærekraft

Fotavtrykket for strømforbruk

For å få et mer bærekraftig samfunn må vi alle bidra; innbyggere, bedrifter og myndigheter. Vi må kjøpe, bruke og kaste mindre.

Etterspørselen etter strøm vil øke i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Vi vil at det skal være enklere for deg å bruke den strømmen du trenger smartere. Dette kan være så enkelt som gode tips og råd til hvordan redusere forbruket, til smart lading av elbilen. Det betyr at du kan styre hjemmeladeren til tider på døgnet når du bruker lite strøm ellers i boligen din, strømprisene er lave og utnyttelsen av strømnettet er lav. Som musikk i våre ører.​

Appen viser estimert klimaavtrykk for strøm, timepriser, her kan du styre hjemmeladeren og mye mer.

Hvordan beregnes klimaavtrykket for strøm?

Som strømleverandør er vi pålagt å bruke varedeklarasjonen for strøm beregnet av NVE. Dette medfører et større klimaavtrykk enn det vi har for faktisk forbruk av strøm i Norge. Klimagassutslipp måles i en enhet som heter CO2-ekvivalenter. Tallet oppgis gjerne i tonn eller kilo.​

Vi har en mer utfyllende artikkel om klimaavtrykket for strøm, les gjerne den.