Electricity energy high voltage 7000

Aktuelt

17. desember, 2021

Ny nettleiemodell

Den nye nettleieordningen for kunder med årsforbruk under 100.000 kWh trer i kraft i løpet av 2022.

Ordningen var planlagt fra 01.01,.22, men Stortinget har besluttet at ordningen ikke må innføres ved nyttår men i løpet av året.

Den nye nettleiemodellen legger til rette for bedre utnytting av strømnettet, en mer rettferdig fordeling av nettkostnadene mellom kundene. Med nye effektbaserte tariffer, skal smart strømforbruk bli premiert med lavere nettleie. Ordningen gjelder for alle privatkunder, fritidsboliger og næringskunder med forbruk under 100.000 kWh i årsforbruk.

Den nye nettleieordningen gir deg større mulighet til å påvirke hva du betaear. Kort forklart er det effekttoppen din en måned som legger førinena for nettleigen din den neste måneden. Målet med den nye tariffen er å få jevnet ut forbruket til folk flest. På den måten kan vi utnytte og bruke det eksisterende strømnettet mer effektivt for igjen å skåne naturen for mer utbygging. Bruker du strømmen smart og jevner ut forbruket ditt, kan du spare penger når den nye nettleie-tariffen trer i kraft.

Mange av nettselskapene har valgt den samme modellen for håndheving av den nye ordningen, men det er nå opp til nettselskapene om de ønsker å tiltre ordningen fra nyttår eller i løpet av året.

Vi har laget en oversikt over de nettselskapene vi har gjennomfaktureringsavtale med, slik at du kan gå direkte til nettsiden deres for å finne informasjon. Har du et annet nettselskap enn de som er listet opp, kan du gå direkte til nettsiden deres.