Banner til web 5 vi er sertifisert

Bærekraft

19. april, 2022

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Vi jobber hver dag med å sikre at Wattn blir mer bærekraftig. Men nøkkelen til det grønne skiftet ligger i samarbeid og vi håper at våre produkter og tjenester kan bidra til å inspirere andre til å velge grønne løsninger.

- Å bli miljøsertifisert var en selvfølgelighet for oss. Gjennom Miljøfyrtårn har vi sikret ett bedre miljøledelsessystem og nye verktøy for å måle og dokumentere våre miljøprestasjoner, sier leder for bærekraft Elin Hessen.


For oss er det viktig å være bevisst hvilke muligheter vi har til å påvirke, og hvordan både våre interne og eksterne handlinger kan bidra til en grønn omstilling. Vi er ikke en produksjonsbedrift, men i tillegg til strøm selger vi fysiske produkter som for eksempel elbil-ladere og WattMeter. Vi har leverandører, samarbeidspartnere og kunder hvor våre valg og aktiviteter kan ha ringvirkninger. Eksempler på dette kan være miljøkrav vi stiller til våre leverandører, hvor godt vi legger til rette for at kundene skal kunne ta bærekraftige valg, hvordan vår kunnskap og eventuell deling av anonymisert data kan hjelpe samarbeidspartnere i valg og beslutninger de står ovenfor, legger Hessen til.


Prosessen med å bli Miljøfyrtårnsertifisert

Wattn er sertifisert etter hovedkontormodellen i Miljøfyrtårn. Hvor lang tid en bedrift bruker på prosessen er avhengige av flere ulike faktorer. Selv brukte vi tre til fire måneder. Vi har flere kontorer med egne Miljøfyrtårnansvarlige, og disse var involvert i hele prosessen fra A til Å. For å bli sertifisert må man oppfylle en rekke krav til blant annet energi, innkjøp, avfall- og kildesortering og arbeidsmiljø. Det å være sertifisert krever systematisk arbeid med klima- og miljøtiltak i hverdagen.


Sertifiseringsprosessen består av tre overordnede deler:

  • Lage et system for miljøledelse
    • Dette er noe alle ansatte skal jobbe etter kontinuerlig
  • Lage en klima og miljørapport
    • Klima og miljørapporten leveres inn hvert år
  • En miljøkartlegging
    • Dette er en rekke kriterier som skal besvares hvert 3. år.


Det har vært en lærerik reise og vi var opptatt av å involvere ulike roller fra organisasjonen i ulike deler av prosessen, slik at vi fikk et bredt eierskap fra starten. Noe av det viktigste er forankring hos våre ansatte, slik at de er informert om hvilke muligheter og krav dette stiller til oss som organisasjon.


-Det er essensielt at alle ansatte kjenner målene vi har satt oss, hvorfor de er satt og hva de kan gjøre i sin arbeidshverdag for å bidra til å nå disse. Med et kontinuerlig fokus på å sikre et godt og bærekraftig arbeidsmiljø, og med så flinke, fokuserte og energiske kollegaer håper og tror jeg at vi skal nå de målene vi har satt oss både på kort og lang sikt, forteller Elin.