Electricity energy high voltage 7000

Aktuelt

12. august, 2022

Ekstremprisvarsel i NO3 lørdag 13. august

Etter en periode med svært lave spotpriser i NO3 vil vi lørdag 13. august oppleve ett prishopp. Spotprisen vil ligge høyt mellom kl. 17 og 22, og for de 3 høyeste timene vil prisen ligge i overkant av 307 øre/kWh. Resten av døgnet er spotprisen lav.

Grunnen til prishoppet lørdag er at det for tiden er restriksjoner i overføring av strøm mellom nord og sør i Sverige. Denne restriksjonen skal vare til 20. august. Når det da i tillegg er meldt lite vind i Nord-Sverige, vil Midt-Sverige koble seg på Midt-Norge og dette gjør at prisene stiger. Dette kan også skje senere i august.

Slike hopp i timeprisen kan oppstå fra tid til annen, og vi anbefaler derfor å ta i bruk Wattn-appen og følge med på dagens spotpriser. Appen gir deg full kontroll over spotprisene så fort de er klare. Du kan se spotprisen time for time ett døgn frem i tid, og få tilsendt varsling når strømprisen er høy ved å skru på varsel under menyen Mine sider. Appen gir deg gode verktøy for å unngå unødvendig høge strømkostnader.