Spot

Med denne avtalen får du

  • Full oversikt over forbruk og kostnadar i Bedriftsportalen
  • Vi ordnar alt det praktiske
  • Spotpris time for time
  • Påslag: 4,8 øre/kWh som inkluderar lovpålagte elsertifikat
  • Fastbeløp: 28 kr/mnd
  • Ingen skjulte kostnadar
  • Ingen bindingstid
  • Din personlege rådgjevar som følgjer deg opp
  • Prisar er oppgitt ekskl. mva.
  • Kontakt oss for tilbod til bedrifta di