Forvaltning

Kvifor velge forvaltning?

  • Full oversikt over forbruk og kostnadar i Bedriftsportalen
  • Større forutsigbarheit
  • Tett oppfølging av fagleg sterke rådgjevarar
  • Skreddarsydd avtale for ditt behov