Wattn app spotprisvisning

Aktuelt

16. mai, 2024

Ny spotprisvisning i appen

No presenterer vi ein ny funksjon i Wattn-appen som vi har gleda oss til å vise fram: ein endå enklare måte å sjå spotprisar på! Denne oppdateringa erstattar «prognose»-funksjonen i menyen, og er designa for å gi deg ei betre og meir oversiktleg oppleving.

Vel visninga di
Du vel sjølv korleis du ønsker å sjå spotprisane:

- Grafvisning gir deg ei visuell framstilling av prisane.
- Tabellvisning gir deg ei detaljert oversikt i talform.

For å gi deg ei rask oversikt, er det også inkludert markeringar for dagens høgaste og lågaste pris, samt gjennomsnittsprisen.Morgendagens prisar
Spotprisane for morgondagen, som blir levert av kraftbørsen Nord Pool, blir tilgjengelege i appen kvar dag kl. 14.00. Viss du vel å sjå prisar for «2 dagar» før dagens oppdatering, vil grafen vere delvis tom til dei nye prisane er publiserte.

Enkel visning av prishistorikk og prisområde

Under «Historikk»-fanen kan du enkelt sjå gjennomsnittsprisane for dei siste 7, 30 og 90 dagane i ein oversiktleg graf. Nederst i appen finn du ei praktisk oversikt over dei geografiske prisområda som avtalane dine er knytt til.

Vi håpar at den nye visninga av spotprisane gjer det enklare for deg å planleggje straumforbruket ditt endå betre.