Kraftrapport marg2 2000x700

Aktuelt

16. november, 2023

Kuldeperiode utløser prisøkning i Norden

Vi er inne i en uke hvor spotprisene i Norden har løftet seg, særlig merker midt- og Nord-Norge denne prisøkningen godt. Vi har fått en forsmak på vinterprisene. Seniorrågiver i Wattn, Margrete Heltne Hovde, forklarer oss hvorfor.

Det vi kaller «nordområdet» er definert av fysiske flaskehalser i nettet, i praksis definert av Statnett og Svenska Kraftnet. Nordområdet på norsk side er nord for Sogn og Dovre, NO3 og NO4, mens i Sverige går skillet mellom prisområde SE2 og SE3 litt nord for Stockholm. Normalt har nordområdet vesentlig lavere pris enn sørområdet, blant annet på grunn av god tilførsel av vannkraft og vindkraft. Som kjent fra media er spesielt NO2, Sørlandet, utsatt for høye priser, grunnet kabeltilknytningen til Europa. Så lenge prisene på kontinentet er høyere enn her i Norden flyter volumet dit prisen er høyest, vi eksporterer.

Årsaken til at vi får en prisøkning nå, er kulden vi har i nordområdet. Forbruket er høyt og mange vindanlegg står, dette på grunn av lite vind, men denne uken også på grunn av ising på rotorbladene. Også vannturbinene er tatt ut av drift disse dagene, da isen legger seg. Vi er inne i den årlige «isleggingsuken» i Sverige og Finland. I tillegg har Tyskland på sin side fått litt mer vind enn i Norden. I denne situasjonen faller flaskehalsene bort. Vi ser derfor felles spotpris i Norden og store deler av Europa nå.

Det er altså håp om mer moderate priser neste uke, men dette er avhengig av hvordan vær og temperaturer blir videre.

Margrete Heltne Hovde 72dpi

Margrete Heltne Hovde

Senior markedsrådgiver, Bedrift

91 31 83 40margrete.hovde@wattn.no