Plusskunde

Viktige punkt i Plusskunde-avtalen

  • Prisen du får per kWh følger spotprisen fastsatt av Nord Pool, time for time
  • Du må ha en registrert ”kombinasjonsmåler” som er registrert hos netteier for både forbruk og produksjon.
  • Du må ha strømavtale hos oss på huset ditt for å få Plusskundeavtale
  • Les mer om Plusskundeordningen på NVE sine hjemmesider