Plusskunde

Har du straumavtale hos oss, og solcelle-anlegg på taket for eigen straumproduksjon? Då kan vi kjøpe overskotsstraumen din.

Kontakt oss

Viktige punkt i Plusskunde-avtalen

  • Prisen du får per kWh følger spotprisen fastsatt av Nord Pool, time for time
  • Du må ha ein registrert ”kombinasjonsmålar” som er registrert hos netteigar for både forbruk og produksjon.
  • Du må ha straumavtale hos oss på bustaden din for å få Plusskundeavtale